Pe data de 25 August, anul acesta, Judecătoria Sectorului 3 a dispus în ședință publică înființarea Patronatului Român al Industriei de Vending (PRIV). Haideţi să aflăm mai multe detalii despre acest moment important şi, credem noi, decisiv pentru industrie, de la președintele ales, dl. Victor Marin și dl. Pavel Liszka – secretar general al PRIV.
Domnule Victor Marin, cum a început totul şi cum s-a nascut ideea de patronat?
V.M.: Intenția de a înființa un patronat al industriei de vending în România este o idee mai veche a unor “pionerii” din domeniu. Totul a plecat de la problemele cu care s-au confruntat şi încă se mai confruntă unii operatori de automate de vânzare. Mulţi dintre ei s-au considerat şicanaţi, şi cred că pe drept cuvânt, de reprezentanţii organelor de control, care în condiţiile inexistenţei unui cadru normativ coerent au găsit de cuviinţă să exagereze, ba uneori chiar să abuzeze de prerogativele pe care le deţin. În faţa unei avalanşe de controale, amenzi şi cereri tot mai exagerate ale reprezentanţilor administraţiei de stat, operatorii economici se simţeau nedreptăţiţi şi, în acelaşi timp, lipsiţi de apărare împotriva utilizării excesive a puterii discreţionare. Pe plan european, agenţii economici cu activităţi similare nouă, s-au confruntat şi ei cu acelaşi gen de greutăţi iar prima măsură semnificativă de reacţie a fost aceea de a se uni într-o asociaţie care să apere interesele operatorilor pe plan european. Această asociaţie, denumită European Vending Association – EVA a constituit un model care merita urmat şi de către operatorii din ţara noastră. După cum vedeti, nu e nimic nou sub soare: apariţia PRIV este efectul unei cauze sociale, unei nevoi colective de normare şi protejare a unui segment economic important din România.
De ce patronat? Aici lucrurile au fost mai simple constituind doar rezultatul deciziei membrilor fondatori care au analizat diferitele forme de organizare asociativă şi au ales „patronatul” deoarece legislaţia românească îi conferă acestui model de organizare atribuţii mult mai puternice în privinţa consultării cu reprezentanţii factorilor guvernamentali, dar mai ales în ceea ce priveşte capacitatea de intervenţie în procesul de elaborare şi adoptare a actelor normative.
Printre alte motive de înființare a patronatului se regăseşte și nevoia de standardizare a industriei, de respectare a unor reguli valabile pentru toți, poate și pericolul concurenței neloiale?
V.M.: Comerţul prin automate s-a dezvoltat foarte mult in ultimii ani in România, devenind o adevărata industrie. Din aceasta fac parte producătorii si importatorii de maşini automate de vânzare si de sisteme de plata si accesorii, producătorii si distribuitorii de ingrediente si produse specifice automatelor, operatorii si furnizorii de servicii afiliate. Mai exact, conform statutului PRIV “industria de vending reprezintă totalitatea activităţilor comerciale generate prin producerea, comercializarea, exploatarea, întreţinerea şi aprovizionarea automatelor de vânzare (vending machine), a automatelor de prestări sau intermedieri servicii financiare (terminale plată), precum şi a altor tipuri de aparate automate prin care se derulează activităţi comerciale”.
Aşadar, atâta timp cât această activitate este foarte dezvoltată şi tinde să se dezvolte tot mai mult, România având un potenţial de extindere pe orizontală enorm, este normal ca standardizarea să fie un factor real de interes pentru operatori. Standardizarea este un deziderat internaţional, dar şi o luptă pe planul producătorilor fiecare dorind să-şi impună propriile produse. Inserarea în lupta concurenţială a fabricanţilor, nu face obiectul PRIV, dar alte forme de standardizare care pot să asigure exploatarea cât mai eficientă a aparatelor automate ne interesează cu siguranţă.
In ceea ce priveşte respectarea unor reguli valabile pentru toţi, constituie o măsură educativă sau corecţională care nu a fost vizată în mod prioritar la constituirea PRIV, poate şi datorită faptului că în această industrie activează o categorie de oameni aparte cu un grad de conformare socială ridicat, dar dacă pe parcurs membrii patronatului vor hotărî, probabil că aceste reguli vor fi transpuse şi într-un cod care să direcţioneze activitatea de vending. Cât priveşte concurenta neloială, cred că există suficientă legislaţie in domeniu, iar urmărirea aplicării legii nu este o problema a noastră, a patronatului. Desigur că noi nu vom rămâne impasibili atunci când vom fi sesizaţi că organele statului nu îşi fac datoria, dar cred că până atunci mai este încă mult.
Care sunt obiectivele pe care și le propune Patronatul Român al Industriei de Vending?
V.M.: Rolul patronatului este să apere interesele comune ale membrilor săi. Tehnic vorbind, orice asociaţie neguvernamentală, deci inclusiv patronatul nostru, are un scop organizaţional şi obiective formulate în vederea atingerii acestuia. Scopul PRIV, conform statutului este: “Reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele membrilor şi ale industriei de vending în relaţiile cu statul, autorităţile publice, patronatele, sindicatele şi cu alte persoane fizice şi juridice atât în plan naţional cât şi internaţional conform legislaţiei interne, comunitare sau internaţionale”. Cât priveşte obiectivele enunţate, acestea sunt numeroase şi variate, amintind acum câteva precum: conlucrează cu Guvernul la iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economică şi participă în structurile de coordonare şi gestionare a programelor cu Uniunea Europeană; adresează autorităţilor publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes patronal; reprezintă industria românească de vending în faţa instituţiilor naţionale şi ale Uniunii Europene (UE) în tot ceea ce priveşte legislaţia internă şi comunitară care ar putea afecta designul, producţia, exportul, importul, vânzarea, întreţinerea sau operarea automatelor, producţia, ambalarea, etichetarea şi aprovizionarea cu bunuri şi alimente destinate a fi vândute în automate, precum şi în ceea ce priveşte monedele, bancnotele sau alte titluri monetar-financiare în circulaţie sau în stare de proiect; promovează şi reprezintă industria naţională de vending în România şi în afara ei, etc.
Care sunt acţiunile concrete, privitor la principalele probleme legate de organizare, de atragerea de noi membri, de protejarea intereselor, pe care le are de rezolvat Patronatul Român al Industriei de Vending, în viitorul apropiat?
V.M.: În primul rând trebuie să încheiem cât mai rapid partea admistrativ-organizatorică. La ora aceasta lucrăm la amenajarea sediului care se află în Bucureşti, bld. Carol I nr.12 et.2 cam 224 şi sperăm ca în câteva zile el să devină în totalitate funcţional.
În ceea ce priveşte activităţile concrete în viitor, ar fi prematur să mă pronunţ acum, deoarece acestea trebuie discutate în Consiliul de Conducere al patronatului dar cu siguranţă vom acţiona pentru afilierea la EVA iar ulterior la o confederaţie patronală naţională, aceste obiective figurând în statutul asociaţiei, nefiind chestiuni asupra cărora să planeze incertitudini.
De aceea, la prima şedinţă a Consiliului de Conducere, pe lângă probleme inerente ce trebuie discutate precum cele privitoare la bugetele pe anii 2011 şi 2012, se vor adopta hotărârile privitoare la măsurile concrete ce vor fi întreprinse în viitor, care să răspundă cerinţelor şi nevoilor membrilor patronatului. În paralel se vor căuta măsurile optime de cooptare de noi membri pentru a se întări poziţia patronatului nostru pe plan intern şi internaţional, dar şi pentru a căpăta o forţă socială importantă astfel încât activităţile noastre de lobby să aibă şanse de succes cât mai mari.
La Koln v-aţi întâlnit cu directorul general al European Vending Association, Catherine Piana. Cum a primit vestea înființării patronatului nostru?
V.M.: Stirea înfiinţării PRIV a fost foarte bine primită de către EVA. Eram ultima țară din Uniunea Europeană, exceptând țările foarte sărace, care nu aveau o astfel de asociație. Chiar şi Bulgaria avea o asociație de vending, iar vendingul în Bulgaria este mult sub nivelul României. De aceea semnalele primite de la forul european şi de la asociaţiile din alte ţări au fost laudative şi de apreciere pentru faptul că am reușit să organizăm în România un patronat de vending.
Cu atât mai mult domna Catherine Piana s-a bucurat deoarece ea a fost una dintre susţinătorii demersurilor noastre, oferindu-ne sfaturi şi sprijin în derularea operaţiunilor premergătoare înfiinţării PRIV şi înţelegând greutățile unui patronat nou înființat, a făcut demersurile necesare afilierii noastre la EVA obţinând o reducere substanţială a cotizaţiei pentru patronatul nostru. Cooptarea oficială a PRIV la EVA se va produce în luna decembrie la Bruxelles, unde va avea loc întâlnirea anuală a asociaţiilor de vending din Europa, la care vom participa şi noi în urma invitaţiei oficiale primite.
Am convingerea că întâlnirea de la Bruxelles va constitui încă o poartă deschisă României pe calea integrării europene.
Domnule Pavel Liszka care sunt intențiile, obiectivele și acțiunile pe care le va întreprinde Patronatul Industriei de Vending din România?
P.L.: În opinia mea, Patronatul nostru va avea două direcţii principale în care îşi va desfăşura activitatea:

1. Asigurarea unei “interfeţe” cu autorităţile statului pentru a încerca să obţină ca noile acte normative (legi, instrucţiuni, hotărâri, etc.) să permită desfăşurarea acestei activităţi economice în condiţiile în care funcţionează azi în aproape toate ţările Uniunii Europene. Mă refer aici, în caz concret, la încercarea de a evita, pe viitor, adoptarea unor acte normative care nu ţin cont de specificul acestei ramuri de comerţ şi din care motiv se produc bulversări, care în final dăunează nu numai nouă, agenţilor economici care practică vending, dar şi consumatorilor.

2. Crearea unor norme de conduită şi nivel de calitate pe care ar trebui să le respecte toţi operatorii de vending, şi prin impunerea cărora am asigura un standard rezonabil de calitate a produselor şi serviciilor împreună cu un climat concurenţial în conditii de fair play.
Am ferma convingere că poate exista un climat de concurenţă sănătoasă pe piaţă, împreună cu respect faţă de ceilalţi operatori! Concurenţa tip “gherilă”, iar asta o ştiu din experienţă, este neproductivă atât pentru cei care o practică, cât şi pentru consumatori. Dacă vom reuşi să avem acţiuni bine gândite şi cu finalitate în aceste direcţii, împreună cu colegii cu care am iniţiat înfiinţarea PRIV, vom avea satisfacţii importante!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*