Vă prezentăm un interviu marca Vending Inside, extrem de interesant, cu doamna Brînduşa Raeceanu – Şef Serviciu Relaţii Publice despre eforturile Regiei Autonome de Transport București (RATB) pe drumul beneficiilor vendingului, către modernizarea, creșterea eficienței și implicit a gradului de satisfacere a clienților.

Care considerați că sunt beneficiile aduse călătorului prin implementarea sistemelor de achiziționare a tichetelor sau abonamentelor de călătorie prin intermediul serviciilor SAT (serviciul automat de taxare), opțiunea Portofelul Electronic, RATB Online și sistemul de reîncărcare prin ATM în colaborare cu BCR în cadrul RATB?

Principalele beneficii aduse călătorului de implementarea SAT (sistem automat de taxare) sunt:
economie de timp – posibilitatea achiziționării de la un singur punct de vânzare a unor titluri de călătorie atât pentru RATB, cât şi pentru Metrorex; acces mai rapid la metrou – timpul de citire pentru card este mai mic decât pentru cartela magnetică disponibilă la metrou.
comoditate – plata se poate efectua prin : E_commerce – www.ratb.online.ro ; Automate de Vânzări Carduri (cardul permite reîncărcarea titlurilor de călătorie şi în afara orelor de program al punctelor de vânzare din rețeaua RATB) ; bancomate cu aplicație duală (bancară și de transport); rețea proprie RATB ; în viitor plata se va putea face şi prin intermediul telefonului mobil.
economie financiară – posibilitatea recuperării sumei de bani sau a titlului de călătorie încărcat pe cardul Activ personalizat în cazul pierderii, furtului sau deteriorării acestuia; plata se poate face şi cu cardul bancar, clienții nu vor mai scoate cash de la ATM-uri (pentru care ar plăti comisioane).
multifuncţionalitatea – posibilitatea încărcării, pe acelaşi suport, a unor titluri de călătorie diferite (abonament RATB, abonament Metrorex, portofel electronic). În acest caz, sistemul efectuează validarea cardului în mod optim pentru călători prin alegerea corectă a celui mai bun tarif pentru aceştia.

Dar beneficiile aduse RATB-ului?

Principalele beneficii aduse RATB-ului de implementarea SAT (sistem automat de taxare) sunt:
oferta tarifară mai bogată și mai flexibilă, respectiv management superior și o mai bună protecție a veniturilor.
aplicaţii multiple – oferă posibilitatea utilizării atât la RATB cât şi la Metrorex iar în viitor şi pentru alţi 6 operatori de transport, cât şi pentru alte aplicații (exemplu: plată parcare).
eficientizarea serviciului de transport – prin colectarea automată a informațiilor legate de gradul de încărcare a vehiculelor, fluxurilor de călători pe zone, rute şi intervale de timp se asigură adaptabilitatea şi flexibilitatea programului de circulație şi a rețelei de transport în concordanță cu cererea, sporind astfel confortul călătorilor; în plus, călătorii pot efectua plata de acasă, prin internet, fără a se mai deplasa la centrele RATB (care au un anumit program de funcționare).
Reîncărcarea cardurilor, metodă modernă cu avantaje multiple – eliminarea titlurilor falsificate, reducerea costurilor cu suportul de hârtie al titlurilor (cardul poate fi utilizat minim 4 ani); Posibilitatea de decontare între operatorii de transport; Grad de securitate înalt al sistemului împotriva fraudei interne și externe. Reducerea fraudei, importantă azi, dar și eficientizarea activității regiei.

Vă rog să ne oferiți cât mai multe detalii despre fiecare sistem în parte:

– SAT
Prin implementarea Sistemului Automat de Taxare se are în vedere integrarea serviciilor de transport public la nivelul capitalei, urmărindu-se astfel asigurarea unei oferte tarifare flexibile care să corespundă exigențelor actuale ale publicului călător. Pentru început, integrarea se realizează la nivelul celor doi mari operatori de transport public, RATB și Metrorex, în viitor, preconizându-se și integrarea altor 6 posibili operatori.
Utilizatorii transportului public urban au posibilitatea de a utiliza primul card de transport care permite efectuarea de călătorii atât în rețeaua RATB, cât și în rețeaua METROREX.
Sistemul permite încărcarea pe card atât a abonamentelor RATB, cât și a combinațiilor de abonamente din oferta RATB și METROREX. În plus, în paralel cu abonamentele, RATB pune la dispoziția publicului călător o opțiune modernă și flexibilă de plată a călătoriei prin intermediul portofelului electronic.
– Portofelul Electronic
Portofelul electronic este o facilitate a cardului ACTIV ce poate fi activată prin centrele de abonamente RATB independent sau în paralel cu un alt titlu de călătorie. Această opțiune oferă călătorilor posibilitatea de a încărca pe card un credit care reprezintă o formă comodă de plată a contravalorii unor călătorii individuale sau de grup. În cazul efectuării unor călătorii de grup, plata tarifului de călătorie pentru toți membrii grupului se face prin validare multiplă.
La validarea cardului în una din cele două rețele de transport, validatorul va diminua creditul înregistrat pe card cu tariful călătoriei practicat la momentul respectiv. Alimentarea portofelului electronic cu creditul dorit se poate efectua atât la centrele de vânzare din rețeaua RATB, cât și on-line ( http://online.ratb.ro/ ) sau la ATM-urile digitale BCR, când deja există achiziționat un card Activ pe care a mai fost încărcat portofelul electronic.
În cazul în care se solicită încărcarea portofelului electronic în paralel cu un abonament, creditul minim care poate fi încărcat pe card este de 2,6 lei, iar limita maximă este de 50 lei. În situația în care se dorește achiziționarea unui card doar pentru a fi încărcat cu portofel electronic, suma minimă care poate fi încărcată este în acest caz de 25 lei, iar cea maximă de 50 lei. La solicitarea posesorului, cardul va putea fi reîncărcat oricând cu un nou credit.
Securitatea sumei plătite în avans este garantată și în caz de furt, pierdere sau deteriorare a cardului ACTIV. În aceste situații, la cererea posesorului, cardul respectiv va fi blocat, iar soldul rămas va putea fi transferat pe un alt card la centrele de vânzare RATB.
– RATB Online:
– poate fi utilizat de toți deținătorii de card Activ și dual (debit+credit);
– se pot reîncărca numai abonamente la tarif integral și portofel electronic;
– program non stop de funcționare;
– acces facil fără deplasare în teren din partea clienților;
– reducerea masei monetare aflate în circulație.
– sistemul de reîncărcare prin ATM-urile BCR:
– poate fi utilizat de toți deținătorii de card Activ și dual (debit+credit);
– se pot reîncărca abonamente la tarif integral și portofel electronic;
– program non stop de funcționare;
– reducerea masei monetare aflate în circulație.
Menționăm că Sistemul Automat de Taxare este funcțional pentru toate liniile de transport din capitală.

La câte și care ATM-uri BCR se poate face încărcarea?
În prezent, numărul de ATM-uri BCR este de 89. Locațiile sunt prezentate mai jos.
ATM. BANCARE ADRESA SECTOR

1 BCR DR.TABEREI34 DRUMUL TABEREI NR.34 6
2 BCR GORJULUI 1 BD.IULIU MANIU NR.64 6
3 BCR CRANGASI 3 CALEA CRANGASI NR.10 6
4 BCR MIHALACHE 2 BD.ION MIHALACHE NR.106 1
5 BCR CHIBRIT 2 CALEA GRIVITEI NR.397 1
6 BCR SEBASTIAN 2 CALEA RAHOVEI NR.322 5
7 BCR ROMANA 1 BD.MAGHERU NR.43 1
8 BCR UN. CENTER 1 PIATA UNIRII NR.1 3
9 BCR DRISTOR 1 SOS.MIHAI BRAVU NR.305 BL.14A 3
10 BCR TH.PALLADY 1 BD.TH.PALLADY NR.67-69 3
11 BCR TEIUL DOAMNE SOS.COLENTINA NR.25 BL.2 2 3
12 BCR COLENTINA 2 SOS.COLENTINA NR.26B 2
13 BCR TITAN 1 BD.BASARABIA NR.256 3
14 BCR SECTOR 3B BD.DECEBAL NR.11 3
15 BCR SECTOR 5A BD.T.VLADIMIRESCU NR.57 5
16 BCR PLEVNA 2 CALEA PLEVNEI 98 A 1
17 BCR CENTRALA 3 BD.REGINA ELISABETA NR.5 3
18 BCR TUNARI 1 SOS.STEFAN CEL MARE NR.14 2
19 BCR ST.CEL MARE1 SOS.STEFAN CEL MARE NR.60A 2
20 BCR PTA ROSETTI1 PIATA ROSETTI NR.3 2
21 BCR LUJERULUI 1 BD.IULIU MANIU NR.18-20 6
22 BCR PANTELIMON 2 SOS.PANTELIMON NR.291 2
23 BCR OBOR BD.MIHAI BRAVU NR.4 2
24 BCR MOSILOR 2 CALEA MOSILOR NR.290A 2
25 BCR GARA DE NORD CALEA GRIVITEI NR.146 1
26 BCR AVIATIEI BD.AEROGARII NR.2-8 1
27 BCR SECTOR 1C CALEA VICTORIEI NR. 154C 1
28 BCR IULIU MANIU1 BD.IULIU MANIU NR.190-192 6
29 BCR CARANTINA SOS.COLENTINA NR.25 BL.2 2
30 BCR OLIMPIA CALEA VITAN NR.215-217 3
31 BCR MIHAI BRAVU2 SOS.MIHAI BRAVU NR.172 2
32 BCR IANCULUI 1 SOS.PANTELIMON NR.148 2
33 BCR PTA IANCULUI SOS.MIHAI BRAVU NR.112 2
34 UPB LEU BD.IULIU MANIU NR.1-3 6
35 BCR GIULESTI CALEA GIULESTI NR.123 6
36 BCR T.VLADIMIR. BD.IULIU MANIU NR.7 6
37 BCR COMPOZITORI2 BD.1 MAI NR.15 BL.C3 6
38 BCR ROMANCIERI BD.TIMISOARA NR.73 6
39 BCR DR.TABEREI 2 DR.TABEREI NR.82 BL.C16 6
40 BCR PANTELIMON SOS.PANTELIMON NR.357 2
41 BCR LACUL TEI 1 BD.LACUL TEI NR.119 BL.51A 2
42 BCR TOPORASI 2 SOS.GIURGIULUI NR.90 4
43 BCR GIURGIULUI 1 SOS.GIURGIULUI NR.131 4
44 BCR RAHOVA 1 SOS.ALEXANDRIEI NR.11 BL.C11 5
45 BCR SOS.SALAJ CALEA FERENTARI NR.23 5
46 BCR CITY MALL SOS.OLTENITEI NR.4A 4
47 BCR BRANCOVEANU STR.ALUNISULUI NR.3 BL.12C 4
48 BCR OLTENITEI 1 SOS.OLTENITEI NR.240 BL.48 4
49 BCR BERCENI 2 STR.ION IRICEANU NR.22 4
50 BCR BAGDASAR 2 SOS.BERCENI NR.25 4
51 BCR BALTA ALBA 1 BD.NICOLAE GRIGORESCU NR.31A 3
52 BCR OBREGIA 2 BD.ALEXANDRU OBREGIA NR.2B 4
53 BCR VITAN 2 SOS.MIHAI BRAVU NR.325 3
54 BCR PAJURA 2 STR.JIULUI NR.144 1
55 BCR METALURGIEI1 BD.ALEXANDRU OBREGIA NR.7A 4
56 METROU DRISTOR 1 STATIA METROU DRISTOR 1
57 METROU P.MUNCII STATIA METROU PIATA MUNCII
58 METROU BASARAB STATIA METROU BASARAB
59 METROU P.UNIRII STATIA METROU PIATA UNIRII 1
60 METROU P.ROMANA STATIA METROU PIATA ROMANA
61 METROU ST.MARE STATIA METROU STEFAN CEL MARE
62 METROU IANCULUI STATIA METROU IANCULUI
63 METROU GARA NORD STATIA METROU GARA DE NORD 1
64 METROU VICTORIEI STATIA METROU PIATA VICTORIEI2
65 METROU GROZAVEST STATIA METROU GROZAVESTI
66 METROU ARM.POP.1 STATIA METROU ARM.POPORULUI 1
67 METROU ARM.POP.2 STATIA METROU ARM.POPORULUI 2
68 METROU TIMPURI STATIA METROU TIMPURI NOI
69 METROU POLITEHN. STATIA METROU POLITEHNICA
70 METROU TINERET. STATIA METROU TINERETULUI
71 METROU CRANGASI STATIA METROU CRANGASI
72 METROU UNIRII 1 STATIA METROU UNIRII 1
73 METROU UNIRII 2 STATIA METROU UNIRII 2
74 METROU BRANCOV. STATIA METROU BRANCOVEANU
75 METROU GORJULUI STATIA METROU GORJULUI
76 METROU N.GRIGOR. STATIA METROU N.GRIGORESCU
77 METROU AVIATORI. STATIA METROU AVIATORILOR
78 METROU PIPERA STATIA METROU PIPERA
79 METROU TITAN STATIA METROU TITAN
80 METROU PIATA SUD STATIA METROU PIATA SUDULUI
81 METROU IZVOR STATIA METROU IZVOR
82 METROU PACII STATIA METROU PACII
83 METROU EROILOR 2 STATIA METROU EROILOR
84 METROU EROILOR 1 STATIA METROU EROILOR
85 METROU EROII REV STATIA METROU EROII REVOLUTIEI
86 METROU A.PATRIEI STATIA METROU APARATORII PATRI
87 METROU AUREL V. STATIA METROU AUREL VLAICU
88 BCR BABA NOVAC BD.BABA NOVAC NR.15A 3
89 BCR P-TA RAHOVA1 CALEA RAHOVEI NR.327 5

Dacă ne puteți furniza detalii despre câti oameni au folosit până acum sistemele de vending mai sus amintite de la momentul implementării lor și până în prezent?

În prezent, înregistrăm un număr de 1,3 milioane carduri cumpărate.

Sunteți mulțumiți de feedbackul primit până acum de la cei care au folosit sistemul? A fost bine primit de publicul călător?

Inițial, călătorii RATB au fost sceptici, dar având în vedere avantajele și accesibilitatea sistemului, în prezent, numărul utilizatorilor a crescut.

Se dorește a se dezvolta RATB către direcția vending în realizarea interfeței cu clientul?

RATB este o companie care are ca scop modernizarea sistemelor de vânzare a titlurilor de transport.
Precizăm că, RATB a încheiat parteneriate cu două bănci comerciale pentru dezvoltarea noilor tehnologii aplicabile în transportul în comun. Au fost lansate două carduri dual cu tehnologie contactless, care au inclusă aplicația de transport și pot fi folosite atât pentru tranzacții uzuale la POS și ATM, cât și direct în mjloacele de transport în comun, la aparatele de taxare electronică.
Prin utilizarea cardurilor ACTIV și MULTIPLU, precum și a cardurilor BCR și BRD, ce includ aplicația de transport, Regia va exploata eficient Sistemul Automat de Taxare și va obține informații relevante privind gradul de încărcare a vehiculelor, pe zone și intervale orare, indicator ce contribuie la optimizarea serviciului de transport. Având o imagine clară asupra gradului de utilizare a vehiculelor, Regia va putea dimensiona în mod corespunzător parcul de vehicule pe fiecare linie de transport public.

Având în vedere că folosiți o mulțime de sisteme de vending în sprijinul călătorului. De unde această deschidere a companiei dumneavoastră către aparatele de vending?

Unul dintre scopurile principale ale RATB este creșterea eficienței și implicit a gradului de satisfacere a clienților.

Care sunt pe viitor proiectele care țin de implementarea sistemelor vending în RATB? Ce doriți să mai realizați în acest sens. Detaliați.

RATB are în proiect achiziționarea în anul 2012 a 50 automate de vânzare carduri.

Vă rog să ne furnizați câteva date despre câți călători folosesc zilnic serviciile RATB, alte detalii legate de activitatea dumneavoastră?

În prezent, pe mijloacele de transport RATB se înregistrează zilnic cca 2,1 milioane de călători.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*