Patronatul Român al Industriei de Vending – PRIV dorește, în primul rând, să mulțumească pentru ocazia oferită de a-și face cunoscute activităţile şi rezultatele prin intermediul revistei Vending Inside, care şi-a câştigat în timp o bună reputaţie în rândul persoanelor interesate de industria de vending.
În al doilea rând, simţim nevoia de a reliefa contextul şi implicaţiie aderării PRIV, ca membru cu drepturi depline, la European Vending Association – EVA, eveniment petrecut în luna noiembrie a anului 2011 şi prezentat succint în numărul anterior al publicației.
Pentru aceasta, într-o primă etapă, considerăm ca fiind oportun să arătăm raţiunea pentru care a aderat PRIV la EVA.
Asadar, am aderat la EVA deoarece aceasta este o organizație non-profit, transnaţională care reprezintă interesele industriei de vending la nivel european în fața instituțiilor Uniunii Europene precum și în relație cu alte autorități naţionale. De altfel, chiar dacă nu ar fi singura organizaţie europeană de acest fel, deşi momentan nu cunoaştem alta, atunci cu siguranţă ea este cea mai importantă şi influentă la această dată.
EVA acoperă toate segmentele industriei de vending: producători de mașini și componente, operatori, furnizori de mărfuri şi servicii etc, membri săi fiind atât asociații naționale cât și mari companii, fapt care-i conferă o largă reprezentativitate.
Prin caracteristicile sale, EVA constituie o adevărată ancoră capabilă, credem noi, de a face faţă incertitudinilor unei Europe în continuă schimbare şi a combate riscul derapajelor normative ale UE sau a celor din ţările membre.
Ca urmare a calității sale de membru, Patronatul Român al Industriei de Vending a primit invitația să participe, prin persoana președintelui său – domnul Victor Laurențiu Marin, la Adunarea Generală EVA, ce a avut loc în data de 06.12.2011 la Bruxelles, Belgia.
În cadrul acestei întâlniri preşedintele PRIV şi-a exprimat satisfacţia pentru decizia de acceptare în cadrul EVA şi a menţionat că acest lucru reprezintă o nouă etapă în procesul de dezvoltare a industriei de vending din România. Pentru o completă informare prezentăm integral discursul domnului Victor Marin susţinut cu această ocazie:
“Mă bucur să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră în calitate de membru al EVA şi sunt convins că vom avea de câştigat din această onorantă calitate şi că, la rândul nostru, vom contribui în mod real la întărirea EVA.
Patronatul nostru s-a constituit din iniţiativa a 27 de societăţi comerciale ce concentrează ponderea majoritară a activităţilor din industria de vending din România. Din acest motiv, scopul patronatului îl constituie apărarea intereselor membrilor şi al industriei în general.
Pentru atingerea scopului propus, obiectivele PRIV sunt astfel stabilite încât să se prevină, să se semnaleze public şi la timp, dar mai ales să se remedieze derapajele factorilor politico-guvernamentali din România capabili să afecteze industria şi drepturile noastre.
Un alt set de obiective vizează lobby-ul, acţiunea comună şi colaborarea externă. În acest sens încă din faza incipientă, când doar se năştea ideea înfiinţării patronatului, EVA a fost considerată organizaţia cea mai reprezentativă la nivel European şi principală structură supranaţională în care PRIV trebuie să activeze.
România este o ţară cu o industrie de vending relativ tânără care s-a cristalizat în decursul timpului şi mai cu seamă în ultimii 5 ani având încă un mare potenţial de dezvoltare. Acest lucru mă face să cred că, în ciuda crizei economice, industria de vending din România va continua să crească rapid determinând întărirea economică a actualilor jucători din piaţă, apariţia unora noi şi, în mod corelativ, creşterea rolului social şi întărirea PRIV.
Până atunci, în ceea ce priveşte activitatea organizaţională, experienţa şi îndrumarea dumneavoastră ne-ar fi deosebit de utile şi le aşteptăm cu cea mai mare deschidere.
În numele meu şi al membrilor pe care îi reprezint în această distinsă adunare, vă urez succes în toate activităţile pe care le întreprindeţi.”
În urma discursului susţinut de preşedintele PRIV doamna Catherine Piana, Director General al European Vending Association (EVA), a afirmat că pentru EVA, în calitatea sa de asociație de vending reprezentativă la nivel european, este important să asculte vocile tuturor actorilor din această industrie pentru a-și putea îmbunătăţii activitatea şi că se bucură că de acum încolo şi România, prin PRIV, va participa la acest proces de evoluție. Totodată a menţionat că va acorda tot sprijinul în vederea dezvoltării domeniului vending din România.
Membrii EVA care, în mod relevant au votat în unanimitate în favoarea aderării Patronatul Român al Industriei de Vending, au subliniat ulterior câştigul reprezentat de alăturarea României la acest efort colectiv, după cum reiese chiar şi din opiniile expuse pe site-urile lor.
În aceste condiţii, de la sfârșitul anului 2011, patronatul nostru a devenit cea de-a 21 asociație națională care activează în cadrul European Vending Association, beneficiind de suportul acesteia precum și de informații cu privire la actele adoptate de instituțiile Uniunii Europene referitoare la industria de vending. Un alt aspect important pe care dorim să-l supunem atenției cititorilor publicației îl constituie necesitatea mediatizării existenţei şi rolului PRIV pentru ca toţi cei interesaţi să se poată alătura demersurilor noastre. Pentru cei ce doresc să cunoască mai bine activitatea Patronatului Român al Industriei de Vending îi invităm să acceseze pagina de web: www.patronatvending.ro, iar pentru afiliere sau orice alte informaţii să contacteze pe Preşedintele PRIV – domnul Victor Marin.
Este evident că numai împreună putem dezvolta sectorul de vending din România și putem creea un mediu economic favorabil desfășurării acestei activități. De aceea adresăm acestă invitație tuturor societăților comerciale care activează în industria de vending din România precum și în activitățile conexe acesteia. Industria de vending, așa cum este prevăzut și în statutul patronatului, cuprinde totalitatea activităților comerciale generate prin producerea, comercializarea, exploatarea, întreținerea și aprovizionarea automatelor de vânzare, a automatelor de prestări sau intermedieri servicii financiare, precum și a altor tipuri de aparate automate prin care se derulează activități comerciale.
După cum se constată, aria de acoperire a patronatului este suficient de largă pentru a putea răspunde nevoilor tuturor celor care într-o formă sau alta au legătură cu industria de vending, motiv pentru care încurajăm toţi operatorii economici să apeleze cu încredere la serviciile noastre, cu speranţa exprimată că aceştia, la rândul lor, se vor alătura efortului nostru colectiv care, în timp şi fără a fi uşor, să genereze în final reale beneficii industriei, actanţilor şi mediului de afaceri din România.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*