Coca-Cola (Japonia) Co Ltd, împreună cu Fuji Electric Retail Systems Co Ltd au reuşit să producă A011″ aparatul care schimbă momentul de alimentare. Aceast aparat de vending, parte din proiectul de dezvoltare Apollo ultra-economisire de energie cu aparatele de vending, poate funcţiona fără folosirea energiei pentru răcire până la 16 ore pe zi. Produs cu succes, aparatul de vending A011, schimbă timpul de folosire a energiei pentru răcire, astfel că în loc de utilizarea acesteia în momentul de vârf al zilei, prânzul, efectuează acest lucru noaptea, atunci când există o relativă capacitate excedentară de energie electrică.
În cazul aparatelor de vending convenţionale, temperatura din aparat se va ridica încet dacă răcirea a fost oprită pentru o perioadă lungă de timp, deoarece numai o porţiune din produsele stocate în acesta se răcesc suficient pentru vânzare, în limita energiei electrice consumate. Cu toate acestea, în cazul aparatului de vending cu schimbarea momentului de alimentare A011, toate produsele stocate în aparat sunt răcite în timpul nopţii atunci când, există relativ mai multă energie disponibilă. Prin producerea efectului de răcire pentru toate produsele stocate în aparat, chiar şi după ce funcţiile de răcire au fost oprite, creşterea temperaturii în unitatea de stocare este limitată, chiar şi dacă răcirea a fost oprită pentru o lungă perioadă de timp.
În plus, prin utilizarea unor materiale izolante, izolarea se îmbunătăţește şi aparatul nu este afectat la fel de mult de temperatura din exterior. În pregătirea pentru lansarea pe piață cu drepturi depline, aparatul de vending A011 cu schimbarea momentului de alimentare au fost testate pe teren până la sfârşitul lui august în Prefectura Saitama orașul Kumagaya și Prefectura Gifu orașul Tajimi City, cele mai fierbinți locații din Japonia. După verificarea performanței noului model, Coca-Cola spune că va lucra pentru a maximiza funcţionalitatea schimbării momentului de răcire, extinderea timpului pentru care aparatul poate funcționa fără folosirea energiei pentru răcire în perioadele când aprovizionarea cu energie este în general redusă.
De la Marele Cutreur din Japonia de Est din 2011, Coca-Cola Japonia a implementat în aparatele sale de vending din toate zonele, măsuri de răcire suspendate round-robin specifice, exceptând Prefectura Okinawa, reducând astfel consumul de energie cu 15%. Toate aparatele de vending noi achiziționate cu cutii și PET-uri, sunt de atunci fără HFC, iar iluminarea cu LED-uri este utilizată în toate aparatele de vending începând cu 2012.
Coca-Cola (Japan) Co Ltd, together with Fuji Electric Retail Systems Co Ltd have succeeded in developing the “A011” peak-shift vending machine. This vending machine, developed as part of the Apollo ultra-energy-saving vending machine development project, can operate without using power for cooling for up to 16 hours per day. The successfully developed A011 peak-shift vending machine shifts use of power for cooling from the usual peak midday times to the nighttime, when there is a relative surplus power capacity.
In conventional vending machines, the temperature in the machine would rise slowly if cooling was stopped for long periods of time since only a portion of the products stored inside of it were cooled in response to sales in order to limit electricity consumed. However, in the peak-shift vending machine, A011, all products stored in it are cooled during night time when there is relatively more power available. By bringing about cooling effects to all products stored in it even after cooling functions have stopped, the rise in temperature in the storage unit is limited even after cooling has been stopped for a long period of time.
In addition, by using more vacuum insulation materials, insulation has improved and the machine is not affected as much by outside temperature. In preparation for full-fledged market launch, the A011 peak-shift vending machine will be field tested until the end of August in Saitama Prefecture’s Kumagaya City and Gifu Prefecture’s Tajimi City, the hottest regions in Japan. After verifying the new model’s performance, Coca-Cola said it will work to maximize their peak-shift functionality, extending the amount of time they can go without using power for cooling during time slots when power is generally in short supply.
Since the Great East Japan Earthquake in 2011, Coca-Cola Japan has been implementing specific round-robin cooling suspension measures in its vending machines in all areas except Okinawa Prefecture, cutting power usage by 15%. All newly purchased can and PET vending machines have been HFC-free since 2011, and LED lighting is being used in all vending machines since 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*