Nestle Professional lansează in UK aparatul de vending MULTISNACK ICON

Nestlé Proffessional a prezentat un nou aparat de vending, produs pentru promovarea achiziţiilor de impuls din piaţa de divertisment. Aparatul MULTISNACK ICON – a cărui design este inspirat de tehnologia ecranului digital – are o fereastră promoţională deasupra mecanismului de monede, care permite operatorilor să valorifice cumpărăturile de impuls și să ducă vânzările în sfera de produse noi şi limitate.
Matt Lane, Director de Vending la Nestlé Professional a spus: “Captarea atenţiei clientului este vitală în piaţa de vending, de aceea am dezvoltat un aparat cu pictograme mari, proeminente care sunt capteaza atenție, dar în același timp, oferă operatorilor un control critic mai mare asupra planogramelor şi configurației”.
Iconitele mai mari sunt pentru a evidenţia best seller-ele şi pentru pentru a acționa aparatul la pas, în timp ce icoanele mai mici sunt clasificate cu gama de produse corespunzătoare care întrunesc cel mai bine nevoile consumatorului. Lane a continuat: “Pentru a ne croi drum pe o piață din ce în ce mai competitivă, este crucial să ne diferenţiem de concurenţă şi să adăugăm valoare la experienţa clientului. Acest lucru este exact ceea ce oferă noul aparat. Spre deosebire de tradiţionalele aparate acoperite cu sticlă, acest nou concept de design înseamnă că aparatele slab sau sub-aprovizionate nu îi vor mai descuraja pe consumatori, și în cele din urmă, va spori valoarea şi experienţa şi acționarea consumului.”
Aparatele MULTISNACK ICON sunt disponibile acum în Marea Britanie. Pentru mai multe informații vizitați www.multisnack-vending.co.uk
Nestle Professional launches the MULTISNACK ICON vending machine
A new vending machine, developed to promote impulse purchases in the leisure market, has been unveiled by Nestlé Professional. The MULTISNACK ICON machine – whose closed-front design is inspired by touch-screen technology – has a dedicated promotional window above the coin mechanic, enabling operators to capitalise on impulse purchase and drive sales through new and limited edition products.
Matt Lane, Head of Vending at Nestlé Professional said: “Capturing the attention of the customer is vital in the vending market, which is why we have developed a machine with large, prominent icons that are both eye-catching for the consumer and, critically, give operators greater control over the planograms and layout.”
The larger icons are to highlight best sellers and drive footfall to the machine while the smaller icons are categorised with the appropriate product range that best meets consumer needs. Lane continued: “To achieve cut-through in an increasingly competitive market, it is crucial that we differentiate ourselves from the competition and add value to the customer experience. This is exactly what the new machine delivers. Unlike traditional, glass-fronted machines, this new design concept means that consumers will no longer be put off by poorly or under-stocked machines, ultimately enhancing value and experience and driving consumption.”
The MULTISNACK ICON machines are available now in UK. For more information visit www.multisnack-vending.co.uk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*