Adunarea Generală EVA, a avut loc în perioada 13-14 Decembrie 2012 la Brussels, întâlnire la care a luat parte și Patronatul Român al Industriei de Vending prin președintele său, Victor Marin. Vă prezentăm o parte din evenimentele ce au avut loc acolo:

Directorul General al EVA, Catherine Piana, și Directorul General Adjunct, Erwin Wetzel, au prezentat activităţile din 2012, precum şi proiectele pentru 2013. Raportul anual pe 2011 a fost adoptat de cei prezenţi în unanimitate. Jan Marck Vrijlandt a prezentat raportul de piață EVA 2010-2011 şi spiritul următoarei ediţii.

Lucio Pinetti a oferit Comitetului de Directori, o schiţă a lucrărilor efectuate de asociaţiile naţionale şi EVA. Acesta a informat participanţii că, în 2013, NA (Asociațiile Naționale) vor avea încă un reprezentant în EC (Comisia Europeană), pe lângă cei 4 reprezentanţi aleşi ai NA. Scopul a fost aducerea dimensiunii operaţionale a NA în EC. Pentru primele 6 luni din 2013, acest reprezentant NA, va fi Aris Kaschefi, Director al BDV.

Președintele EVA, Arnaud van Amerongen, a încheiat întâlnirea cu următoarele comentarii:
– A fost esenţial ca EVA să-și extindă amprenta, în vederea estompării limitelor din vending. Acest lucru i-ar permite asociației EVA să devină mai puternică şi mai eficientă.
– Acesta i-a mulțumit lui David Hoskin pentru eforturile depuse pentru întocmirea raportului de piaţă, care a fost înmânat gratuit membrilor, ca valoare crucială pentru calitatea de membru.
– Acesta i-a încurajat pe membrii să viziteze cât mai des posibil site-ul EVA.
– A anunțat că EurOps va avea loc împreună cu Vending Cruise 2013 în Mai, Palma de Mallorca. Acest lucru le permite participanţilor să se alăture croazierei sau să zboare la şi de la Palma, pentru a participa la conferinţă.
The General Assembly of Eva took place during 13-14 December 2012 in Brussels, assembly which included The Romanian Patronage of The Vending Industry, represented by its president, Victor Marin. Here are some of the events of the assembly:

The EVA Director-General, Catherine Piana, and the EVA Deputy Director-General, Erwin Wetzel, presented the 2012 activities, as well as the projects for 2013. The 2011 annual report was adopted at unanimity of those present. Jan Marck Vrijlandt introduced the EVA Market report 2010-2011 and the spirit of the next edition.

Lucio Pinetti gave an outline of the work carried out by the National Associations and EVA in the Directors Committee. He informed the participants that, for 2013, the NA’s would have a representative in the EC, in addition to the 4 elected NA representatives. The aim was to bring the operational dimension of the NA’s to the EC. For the first 6 months of 2013, it would be Aris Kaschefi, BDV Director, who would represent the NAs.

The EVA President, Arnaud van Amerongen, closed the meeting by making the following
comments:
– It was essential that the EVA would widen its footprint, in view of the blurring boundaries of vending. This would allow the EVA to become more powerful and efficient.
– He thanked David Hoskin for his efforts in setting up the market report, which was given out to the members for free, as a crucial value for membership.
– He encouraged members to visit the EVA website as often as possible.
– He announced that EurOps would take place in conjunction with the Vending Cruise 2013 in May, Palma de Mallorca. This allowed participants to either join the Cruise or fly to and from Palma to attend the conference.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*