La inițiativa Asociației CONFIDA Italia, se va organiza Vending Cruise 2013, acțiune care constă în organizarea unei Croaziere Vending în perioada 3-7 mai 2013, având drept scop punerea în legătură a reprezentanților firmelor de vending din Europa.

Lucio Pinetti, președintele CONFIDA spune “Ştim cu toţii că cele mai bune idei pentru lansarea de proiecte sunt foarte greu de găsit într-o situaţie generală de criză. În ciuda acestui fapt credem că sarcina noastră, ca asociaţii, este aceea de a avea o viziune pe termen lung asupra lucrurilor şi datoria noastră este să încercăm orice cale ce va duce la îmbunătăţirea bunăstării afacerilor noastre şi a sectorului nostru.
Suntem foarte conştienţi de faptul că toate asociaţiile sunt deja angajate în activităţi şi proiecte interne şi internaţionale importante şi de cât de dificil şi greoi este să lanseze altele noi, mai ales dacă aceasta înseamnă cheltuieli pentru membrii noştri.
Dar este convingerea noastră că, dacă putem organiza proiecte europene în comun vom avea şanse mai mari să proiectăm viitorul sectorului nostru şi să creştem bunăstarea întreprinderilor din acest domeniu.
Acesta este motivul pentru care credem că este important să confirmăm şi să organizăm Vending Cruise 2013 în spiritul cooperării europene depline, cu intenţia de a face din acest eveniment o ocazie utilă (singurul contact fizic permisibil cu diverse naţiuni adunate împreună) pentru a încerca o colaborare inter-asociații.
Problema organizării EurOps în timpul lui Vending Cruise va fi adusă în discuție de noi la următoarea Reuniune a Comitetului Executiv EVA. Acest lucru ar însemna relansarea EurOps şi în acelaşi timp o mare atracţie pentru participarea la eveniment. Dorim să ne asigurăm că asociaţiile naţionale membre EVA sunt în deplin acord între ele și în ceea ce privește organizarea lui EurOps.”
To the initiative of CONFIDA Association Italy, Vending Cruise 2013 will be organized, which consists of organizing Vending Cruises during the period 3 – 7 may 2013, aiming the creation of business relationships between the European vending companies.

Lucio Pinetti, president of CONFIDA said “We all know that the best ideas for launching projects are very hard to come by in a situation of generalized crisis. In spite of this we believe it our task, as Associations, to take a long-term view of things and our duty to attempt any path that will lead towards improving the wellbeing of our business enterprises and our sector.
We are well aware of how all the Associations are already engaged in important domestic and international activities and projects and how difficult and burdensome it is to launch into new ones, especially if this means expenses for our members.
But it is our belief that if we can organize shared European projects we will have better chances to design the future of our sector and to boost the wellbeing of its business enterprises.
This is the reason why we think it is important to confirm and organize Vending Cruise 2013 in a spirit of full European cooperation, precisely with the intention of making a useful occasion out of this event (the only one affording physical contact with various nations all together) for putting future inter-associative cooperation to the test.
The issue of organizing EurOps during the Vending Cruise will be put by us to the next EVA Executive Committee meeting. This would signify relaunching EurOps and at the same time a big attraction for participation to the event. We would like to be sure that the national EVA member associations are in full agreement amongst themselves to also organize EurOps.“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*