Beverage Digest a raportat că unele dintre marile companii de băuturi răcoritoare, inclusiv Coca-Cola, plănuiesc să lanseze în 2013 aplicaţia” Calories Count Vending Program ” care are scopul de a promova produsele cu mai puține calorii din aparatele de vending.

Acesta este un efort comun al industriei în colaborare cu Asociaţia Americană a Băuturilor, ce se adresează problemei creşterii obeziăţii în SUA, spune Beverage Digest.

Programul va fi lansat pentru început în clădirile municipale din San Antonio şi Chicago şi va mări prezenţa băuturilor cu conţinut caloric scăzut în aparatele de vending, afişând mesaje cum ar fi “Numără Caloriile — încercă bauturile cu un conţinut scăzut de calorii” şi va adăuga etichete ce vor dezvălui numărul de calorii pe butoanele aparatelor de vending.

“Nu este vorba despre a spune oamenilor ce să bea,”, a spus preşedintele Coca-Cola, Steve Cahillane. “Oamenii iubesc brandurile noastre şi tot ei ne spun că doresc mai multe alegeri şi informaţii uşor de înţeles cu privire la calorii şi nutriţie. Am fost întotdeauna capabili să le oferim oamenilor ceea ce contează pentru ei, iar acest lucru este mottoul nostru în marketing. Acest efort este identic. A face tot ceea ce putem pentru a îi ajuta pe oameni să aleagă ceea ce este bine pentru ei, este în cele din urmă bine și pentru noi.”

Source: www.ajc.com

Beverage Digest reported that major soft drink companies, including Coca-Cola, plan to launch in 2013 a “Calories Count Vending Program” that aims to promote lower-calorie products at vending machines.

This is a joint effort by the industry in cooperation with the American Beverage Association, addressing the nation’s growing obesity epidemic, Beverage Digest said.

The program will begin in municipal buildings in San Antonio and Chicago and will increase the availability of low-calorie beverages in machines, displaying messages such as “Calories Count — Try a Low-Calorie Beverage” and add calorie labels disclosing calorie counts to vending buttons.

“It’s not about telling people what to drink,” the President of Coca-Cola Refreshments, Steve Cahillane, said. “People love our brands and they’re also telling us they want more choices and easy to understand calorie and nutrition information. We’ve always been able to tap into what matters to people, and that drives our marketing. This effort is no different. Anything we can do to make it easier for folks to choose what’s right for them is ultimately right for us.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*