Sistemele de plăți furnizate de Coges vor fi montate pe 150 de aparate de vending aflate în faimosul turn UniCredit Tower din Milano, care este în prezent cea mai înaltă clădire din Italia. Complexul, care a fost finalizat în December 2012, cuprinde o serie de clădiri eco-durabile din sticlă şi oţel, proiectate pentru a oferi o reducere semnificativă a consumului de energie şi care utilizează resurse ecologice, aranjate în jurul unei piețe circulare. Turnul principal va găzdui sediul central al Directoratului General – UniCredit Bank, unul dintre principalele grupuri de creditare din Europa şi dinn lume. Turnul UniCredit are 32 de etaje şi o înălțime impresionantă de 231 metrii – adică de patru ori înălţimea Turnului din Pisa şi de două ori înălțimea lui Milano Duomo (catedrală).

Interiorul clădirii este mobilat cu cea mai vestite branduri “made in Italy”, incluzând aproximativ 150 deaparate de vending de ultimă tehnologie, echipate cu sisteme de plată fără numerar de la Coges, și care vor distribui băuturi calde şi reci şi gustări pentru angajaţi şi vizitatori. Fiecare aparat va fi echipat cu mecanism de schimbare monede care va da restu de la PROFIT key, un sistem fără numerar încorporat care va oferi o soluţie de plată completă incluzând bani şi coduri. Vizitatorii pot folosi numerar, în timp ce angajaţii vor primii o cheie MyKey pentru utilizare fără numerar, personalizată cu brandul “UniCredit Tower”.

Având în vedere spiritul de eco-prietenie care caracterizează clădirea, sistemele de plată sunt și ele echipate cu funcţii de eco-reciclare: utilizatorii care după folosire își plasează paharele goale de plastic tip PET în compactoarele corespunzătoare vor descoperi un mic bonus de credit ce va fi aplicat direct la cheile de numerar.

Payment systems supplied by Coges are to power 150 vending machines in Milan’s famous UniCredit Tower, now the tallest building in Italy. The complex, which was completed in December 2012, comprises a series of eco-sustainable glass and steel buildings designed to provide a significant reduction in energy consumption and the use of environmental resources, arranged around a circular plaza. The main tower will house the headquarters of the Directorate-General of the UniCredit Bank, one of the main credit groups in Europe and world-wide. The UniCredit Tower has 32 floors and is an impressive 231 metres tall – that’s four times the height of the Leaning Tower of Pisa and twice the height of Milan’s Duomo (cathedral).

The building’s interior is furnished with the largest ‘made in Italy’ brands, including approximately 150 high tech vending machines, fitted with cashless payment systems from Coges, that will dispense hot and cold beverages and snacks to employees and visitors. Each machine will be equipped with a PROFIT Key change-giver coin mechanism, fitted with an incorporated cashless system, which will offer a complete payment solution integrating cash and keys. Visitors may use cash whilst employees will be issued with a convenient cashless MyKey key, personalised with the branding of ‘UniCredit Tower’.

Given the spirit of eco-friendliness that characterises the building, the payment systems are also furnished with eco-recycling functions: the users who dispose of their empty PET plastic cups in the appropriate compactors will discover a small credit bonus applied directly to their cashless keys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*