Inventure Foods, Inc. a anunțat recent că și-a sporit pozitia de capital pe termen lung prin modificarea contractului de credit existent, extinzând termenul acesteia şi crescându-i capacitatea, oferind condiţii mai favorabile pentru Banca sa de creditare, US Bank

Inventure Foods s-a încadrat într-o zonă de creditare periodică modificată, care stabileşte o limita maximă completă de credit disponibil de 30 de milioane de dolari până la termenul final. Această linie de credit a fost mărită de la 25 de milioane de dolari la 30 de milioane și va ajunge la maturare în martie 2018. Acordul modificat mai prevede și o linie de credit pentru cheltuielile de capital în timpul anului fiscal 2013, de 5 milioane dolari adiționali. În afară de contractul de credit modificat, compania şi-a asigurat, de asemenea, un împrumut de 8,5 milioane dolari pentru echipamente la U.S. Bank. Acest împrumut pentru echipament este garantat prin echipamentul aflat la toate cele trei facilităţi de producţie şi, va ajunge la maturitate în martie 2020.

Acordul modificat prevede finanţarea la o dobândă variabilă inferioră care este legată de ratele standard de referinţă şi revizuiește anumite acorduri de datorii pentru a oferi o flexibilitate suplimentară de funcționare.

Inventure Foods, Inc. recently announced that it has enhanced its long-term capital position by amending its existing credit agreement to extend the term and increase the capacity, while providing more favorable terms with its lending bank, U.S. Bank.

Inventure Foods has entered into an amended revolving credit facility, which sets a maximum available credit limit of $30 million for the full term. This line of credit was increased from $25 million to $30 million, maturing in March 2018. The amended agreement also provides for an incremental $5 million line of credit for capital expenditures during fiscal 2013. In addition to the amended credit agreement, the company has also secured an $8.5 million equipment term loan with U.S. Bank. This equipment term loan is collateralized by equipment at all three of the manufacturing facilities and also matures in March 2020.

The amended agreement provides financing at a lower variable interest rate that is tied to standard benchmark rates, and revises certain debt covenants to provide additional operating flexibility.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*