Patronatul Român al Industriei de Vending-PRIV sesizează opiniei publice şi supune atenţiei celor interesaţi unele evenimente care, în lipsa reacţiei mediului de afaceri, va afecta industria de vending şi activităţile conexe din România.

Astfel, în luna decembrie a anului 2012 pe pagina web a Agenţiei Naţionale Sanitare, Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a fost postată şi supusă dezbaterii publice o propunere de modificare a Ordinului Preşedintelui ANSVSA nr.111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală.

Prin acest proiect de act normativ, instituţia amintită urmăreşte introducerea obligativităţii înregistrării sanitar veterinare la DSVSA pe teritoriul cărora sunt amplasate, şi cu plata unei taxe de 100 lei/aparat, a tuturor „automatelor de vânzare a alimentelor de origine animală şi nonanimală”. Excepţie fac automatele pentru vânzarea automată a laptelui crud taxate, fără să explice de ce, doar cu 50 de lei/aparat.

Iniţiativa DSVSA constituie un precedent periculos în condiţiile în care, fără temei economic, administrativ sau legal, se instituie un „tarif de înregistrare”, în fapt o taxă mascată sub o denumire generică care nu spune şi nu justifică nimic.

Totodată proiectul ANSVSA nu are nici un temei în ceea ce privește siguranța alimentelor și sănătatea publică, ceea ce de fapt constituie obiectul principal al acestei organizații. Produsele cu care se alimentează aceste automate sunt fabricate sub strictă supraveghere, conform normelor internaționale de sănătate, (ISO, IFR, etc.) iar întregul proces de întreținere/alimentare/service a acestor automate este desfășurată conform regulilor HACCP. În plus în aceste locații nu-și desfășoară activitatea nici un salariat și nu există o interconectare cu mediul de amplasare în așa fel încât o autorizare a locului de funcționare a automatelor să aibă sens. Riscul unui asemenea demers reiese din aceea că, dacă oricare instituţie publică cu drept de organizare sau control ar impune, în mod aleatoriu şi discreţionar propriile taxe, atunci businessul românesc ar deveni doar o sursă de finanţare a statului şi nu de profit pentru întreprinzătorul privat.

Pe de altă parte, experienţa în ale birocraţiei româneşti ne avertizează că propunerea ANSVSA constituie doar începutul unei frenezii normative şi coercitive care în timp va închide multe afaceri, iar procedurile administrative de înregistrare ce urmează a fi introduse vor fi pe cât de împovărătoare pe atât de umilitoare.

Sesizând acestea, membrii PRIV au decis, în cadrul ultimei Adunări Generale, să ia atitudine.

În consecinţă, în data de 04.04.2012, preşedintele PRIV a transmis o adresă către ANSVSA, după aprobarea acesteia în Consiliul Director, prin care semnala faptul că proiectul de act normativ prezintă abateri de la legislaţia naţională şi comunitară de natură să aducă grave deservicii industriei de vending.

Totodată, a fost solicitată o întrevedere cu reprezentanţii instituţiei publice în vederea analizării propunerii de act normativ şi pentru compatibilizarea acesteia cu prevederile legale şi cu propunerile mediului de afaceri din industria de vending. La această dată întâlnirea nu a avut loc, aşteptându-se încă răspunsul sau invitaţia oficială din partea organismului public, împrejurare care permite patronatului să adreseze celor interesaţi, care nu au apucat încă, să transmită propunerile lor pe adresa de e-mail office@patronatvending.ro.

Patronatul Român al Industriei de Vending mai semnalează faptul că a primit informaţii din care reiese faptul că, în unele locuri, reprezentanţii ANSVSA au demarat deja controale la operatorii de vending solicitând, fără drept, îndeplinirea obligaţiei de înregistrare sanitar veterinare a automatelor pentru vânzarea produselor alimentare. Deoarece propunerea de modificare a Ordinului Preşedintelui ANSVSA nr.111/2008 este doar un proiect aflat în faza de dezbatere publică nu poate produce efecte juridice, astfel încât solicitările organelor de control care exced cadrului actual de reglementare normativă sunt forme ale abuzului de drept sau al excesului de putere în exercitarea atribuţiunilor publice.

În consecinţă, pentru cei aflaţi în astfel de situaţii, le recomandăm să solicite legitimaţia, ordinul de serviciu, tematica de control şi temeiul legal al controlului sau solicitărilor care au caracter excesiv. Înştiinţarea în timp util al PRIV despre asemenea evenimente ar putea ajuta în discuţiile care vor avea loc la nivelul administraţiei centrale, precum şi pentru găsirea unor soluţii graţioase de soluţionare.

În final, ţinem să subliniem faptul că Patronatul Român al Industriei de Vending va monitoriza comportamentul normativ şi administrativ al instituţiilor statului pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri şi va depune toate eforturile pentru protecţia drepturilor şi intereselor întreprinzătorilor din industria de vending din România.

PREŞEDINTE PRIV

Pavel Liszka

PATRONATUL ROMÂN AL INDUSTRIEI DE VENDING

Bucureşti, str. Buzeşti, nr.50-52, et.11, modul 80, sector.1

ROP sector 3: nr.2/22.09.2011, Cod Fiscal: 29175175

www.patronatvending.ro, office@patronatvending.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*