Prea multe probleme în Italia şi în alte câteva ţări din zona euro, una dintre acestea este totuși mai mare și destul de neaşteptată. Aparatele de vending mai vechi nu “citesc” noile bancnote de 5 euro şi refuză să le accepte. Pe 2 mai, aceste bancnote noi au fost lăudate ca un exemplu de protecţie fiabilă împotriva falsificatorilor de bani. Cu toate acestea experimentul făcut de cotidianul LaRepubblica în 10 oraşe italiene, a descoperit punctul slab al acestora. 90% din aparatele de vending refuză să accepte bani noi. Din fericire, acestea nu “înghit” bancnotele, ci le returnează cumpărătorilor.

Probleme similare sunt înregistrate în Germania, Belgia şi Portugalia. Banca Centrală Europeană, care intenţionează să introducă treptat în circulaţie în decurs de mai mulţi ani alte bancnote de uniformizare a monedei unice europene, cu o nouă serie înfățișând portretul unei zeiţe antice greceşti, spune că ştie despre aceste probleme. Banca Europeană lucrează deja de o jumătate de an cu producătorii de aparate de vending şi ATM-uri pregătind lansarea de bancnote noi. Aparatele de vending vechi vor fi schimbate cu unele noi, sau vor fi reprogramate să primească noile bancnote.To numerous problems in Italy and some other the countries of the eurozone one more increased, quite unexpected. Outdated vending machines don’t “read” new fancy banknotes of 5 euros and refuse to accept them. on May 2, also were extolled as an example of reliable protection against counterfeiters. However the experiment made by the daily newspaper LaRepubblica in 10 Italian cities, revealed their weak spot. 90% of vending machines refuse to accept new money. Fortunately, they don’t “swallow” of them, and return to buyers.

Similar problems are recorded in Germany, Belgium and Portugal. In European Central Bank who intends to introduce gradually within several years into circulation other notes of uniform European currency of a new series with a portrait of the Ancient Greek goddess of Europe, say that know about problems. Emergence in the address of new money it was declared in November, 2012. The main European bank already half a year works with producers of vending machines and ATMs on preparation for reception of new notes. Old vending machines, writes, will or change on new, or them will be to reprogram on reception of new money.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*