Upstate Networks Inc a lansat o nouă resursă de programare pentru ca dezvoltatorii de Android să poată integra în smartphone-uri şi în tablete aparate de vending şi sistemele de plată nesupravegheată. Biblioteca PC2ASDAPI este un pachet software care permite utilizarea de adaptoare comune USB-de-serie. Acesta dispune de placă de circuite UN PC2ASD, care poate fi folosită cu dispozitivele ce ruleaza cu Android 3.1 şi cu sprijinul modului USB gazdă menționat mai sus. PC2ASD înlocuieşte tastatura unui aparat de vending cu interfață de bază Android. Acest lucru îi permite dispozitivului Android să controleze procesul de selecţie de elemente . Upstate Networks a dezvoltat PC2ASDAPI în limbajul de programare Java, folosind SDK-ul Android. Înrădăcinarea de dispozitive nu este necesară pentru accesarea portului USB.

Conform Preşedintelui Upstate Networks, Chris Smolen, biblioteca este uşor de integrat. “Urmaţi câţiva paşi simplii şi aplicația dezvoltatorului este gata pentru a comunica cu placa de circuite PC2ASD,” a spus acesta. “Creați o instantă a clasei, implementați ascultătorul de date şi o simulare de o apăsare de tastă accesează pur şi simplu metoda ‘apăsaţi tasta trimitere’.” Programatorul poate controla apoi mecanismul de selecţie al aparatului de vending prin intermediul unui computer smartphone sau a unei tablete. Situat în Utica, NY, Upstate Networks produce hardware şi software care integrează tehnologia de vending în PC-uri şi alte calculatoare de uz general. Compania lucrează cu producătorii pentru a dezvolta vending inovativ şi alte echipamente de auto-servire cu plată per utilizare. Printre multele sale inovaţii recente se numără și o soluţie de plată care permite ca aparatele de vending să accepte bitcoin-uri.

Upstate Networks Inc. unveiled a new programming resource for Android developers to integrate smartphones and tablets with vending machines and unattended payment systems. The PC2ASDAPI Library is a software package that enables use of common USB-to-serial adapters. It features UN’s PC2ASD circuit board, which can be used with devices running Android 3.1 and above supporting USB host mode. The PC2ASD replaces the keypad on a vending machine with an Android-based interface. This allows the Android device to control the item-selection process. Upstate Networks developed the PC2ASDAPI in Java programming language using the Android SDK. Rooting of devices is not required to access the USB port.

According to Upstate Networks president Chris Smolen, the library is easy to integrate. “Follow a few simple steps, and the developer’s app is ready to communicate with the PC2ASD circuit board,” he said. “Create an instance of the class, implement the Data Listener and the simulation of a key press is simply calling the ‘send key press’ method.” The programmer can then control the vending machine selection mechanism via a smartphone or tablet computer. Located in Utica, NY, Upstate Networks manufactures hardware and software that interface vending technology with PCs and other general-purpose computers. It works with manufacturers to develop novel vending and other self-service pay-per-use equipment. Among its many recent innovations is a payment solution that allows vending machines to accept bitcoins.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*