David Irvine este de origine britanică și a studiat Integrarea Europeană la Queen’s University din Belfast. El este entuziast şi pasionat cu privire la interesele industriei de vending în cadrul instituţiilor europene, ca urmare a experienței obținute lucrând pentru un operator de aparate de vending cu cafea din Marea Britanie.

Înainte de a prelua noul său post, David a lucrat într-o administraţie locală din Marea Britanie şi ca asistent al unui membru al Parlamentului European din Bruxelles. El a lucrat pe larg cu legislaţia şi EVA este încrezătoare că experienţa şi cunoştinţele lui profesionale, combinate cu limba sa natală, engleza, vor asista şi vor completa echipa EVA.

Laura Zerbini este noul Office Assistant al EVA

Laura Zerbini a absolvit în iunie anul acesta, ca Asistent de Management, şi este deja familiarizată cu lumea europeană printr-un stagiu efectuat în cadrul Consiliului European. Ea este de origine belgiană şi vorbește fluent limba franceză, engleză, olandeză şi italiană. Laura este, de asemenea, foarte motivată să servească industria de vending, şi va sprijini echipa în mai multe domenii, inclusiv la actualizarea site-ului, întreţinerea bazei de date, şi suportul administrativ şi al evenimentelor.

EVA este foarte încântată să întâmpine acești noi membrii în echipa sa.

David Irvine is a British national who studied European Integration at Queen’s University Belfast. He is enthusiastic and passionate about the interests of the vending industry within the European Institutions, as a consequence of his background in working for a coffee vending machine operator in the United Kingdom.

Prior to taking up his new post, David worked in local government in the UK and as an assistant to a Member of the European Parliament in Brussels. He has worked extensively with legislation and the EVA is confident that his professional experience and knowledge combined with his mother tongue English will assist and complement the EVA team.

Laura Zerbini is the new EVA Office Assistant

Laura Zerbini graduated in June this year as a Management Assistant, and is already familiar with the European world through a traineeship in the European Council. She is a Belgian national and is fluent in French, English, Dutch and Italian. Laura is also highly motivated to serve the vending industry, and will support the team in several areas including updating the website, maintenance of the database, and administrative and events support.

The EVA is very pleased to welcome our new colleagues to the team.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*