Obișnuiau să distribuie sandvișuri şi dulciuri, dar acum aceste aparate de vending oferă pipe pentru consumul de droguri. Pot fi găsite în două locaţii din centrul orașului Eastside, la Centrul de Resurse pentru Utilizatorii de Droguri de pe East Cordova și în piața Washington de pe East Hastings. Asemănătoare cu ideea de a distribui ace gratuit, se speră că prin oferirea de astfel de pipe la prețul de 25 de cenți bucata, sănătatea şi securitatea de pe străzile din Downtown Eastside vor fi îmbunătățite. Aceste pipe de sticlă pot costa și 5 dolari sau chiar mai mult pe stradă, în funcţie de disponibilitate şi disperarea fumătorului.

Acestea pot pune oamenii, în special femeile, într-o situație riscantă, fie prin faptul că acestea ajung să ofere sex sau droguri în schimbul lor, fie că este vorba doar de un pericol general. Vânzarea de pipe Pyrex, care sunt mai sigure decât cele din sticlă normală, serveşte unui alt scop: saturează piaţa, prin urmare, acţionează la scăderea preţului de pe stradă. Aşa cum un set este prevăzut cu ace curate, pipele vin cu propriile lor accesorii: bețișoare de împingere, Brillo, muștiuc şi șervețele cu alcool. Centrul distribuie ace curate şi pipe de acest gen, de mai mult timp, dar ideea unui aparat de vending cu așa ceva a apărut în ultimele 6 luni.They used to dispense sandwiches and candies but now these vending machines spit out crack pipes. They’re found at two locations in the Downtown Eastside, at the Drug Users Resource Centre on East Cordova and Washington Market on East Hastings. Much like the idea of giving out free needles, it’s hoped that by offering crack pipes for 25 cents apiece it will improve health and safety on the streets of the DTES. Crack pipes can cost $5 or even more on the street, depending on availability and the desperation of the smoker.

That can put people, especially women, at risk, either trading sex or drugs for pipes or just generally putting them in harm’s way. Selling the Pyrex pipes, which are safer than regular glass, at cost serves another purpose: it saturates the market, therefore acting to drive down the price on the street. Just as a kit is provided with clean needles, the crack pipes come with their own paraphernalia: Push sticks, Brillo, screen, mouthpiece and alcohol swabs.The Centre has been distributing clean needles and crack pipes for ages, but the vending machine idea is six months old.