EVA a publicat cele mai recente studii privind Vendingul în Europa și evoluția din ultimii 10 ani ai acestei industrii.

Recent publicatul raport oferă o privire detaliată asupra Vendingului European, analize ale Indicatorilor Cheie de Performanţă (KPI), şi dezvăluie tendinţele actuale ale industriei. În timp ce raportul confirma că în anumite ţări vendingul a stagnat sau a scăzut, ca urmare a recesiunii, se indică în mod clar că există încă loc pentru o creştere globală.

Raportul include în special, date privind cifra de afaceri a vendingului din diferite ţări, numărul de aparate şi valoarea de piaţă pe tip de aparat, şi volumele de vânzări (venduri) pentru fiecare categorie de aparate. Statistica de mai jos oferă o perspectivă succintă asupra faptelor relevate în aceste studii:

•          În Europa sunt 3,77 de milioane de aparate, cu o cifră de afaceri totală de 11,3 miliarde €.

•          Cele mai importante 6 tări (“Big 6”)(Italia, Franța, Germania, Marea Britanie, Spania și Olanda) însumează 80% din totalul numărului de aparate.

•          Olanda are cea mai mare penetrare a aparatelor per persoană, în timp ce cea mai mică penetrare este văzută în Rusia

•          60% dintre aparatele de vending europene sunt aparate de băuturi calde.

Membrii EVA au acces liber şi complet la Rezumatul European şi la profilurile individuale pe ţară, şi le pot descărca de pe pagina destinată exclusiv membrilor EVA (Members-only) . Oricine este interesat de achiziționarea sau de cumpărarea studiilor trebuie să viziteze site-ul EVA pentru mai multe informaţii: http://www.vending-europe.eu/en/market-studies/The EVA has published its latest studies on Vending in Europe and the 10 year evolution of the industry

The newly published report provides an in-depth look into European Vending, analyses the Key Performance Indicators (KPIs), and reveals the current trends seen in industry.

While the report does acknowledge that vending in certain countries has stagnated or declined as a result of the recession, it clearly indicates that there is still room for growth overall.

Specifically, the report includes data on the vending turnover of various countries, fieldbase and market value by type of machine, and sales volumes (vends) for each machine category.  The statistics below provide a brief insight into the facts revealed in the studies:

•          The machine fieldbase in Europe is 3.77 million machines, with a total turnover of €11.3 billion.

•          The “Big 6” countries (Italy, France, Germany, UK, Spain and the Netherlands) account for 80% of the total machine fieldbase.

•          The Netherlands has the highest penetration of vending machines per person, while the lowest machine penetration is seen in Russia.

•          60% of European vending machines are hot drinks machines.

The EVA Members have free and full access to the European Summary and the individual country profiles, and can download them from the EVA Members-only webpage.

Anyone interested in purchasing or acquiring the studies should visit the EVA website for more information: http://www.vending-europe.eu/en/market-studies/