Rezultate mai mult decât bune pentru Venditalia 2014. Interes crescut din partea expozanților internaţionali.

Este confirmat faptul că expoziția internațională de vending, Venditalia, 2014, care va avea loc la Fiera Milanocity între 7 -10 mai, este un punct de referinţă global al industriei de vending. La două luni înainte de deschidere, peste 90% din spaţiul expoziţional este deja ocupat şi se aşteaptă ca acesta să fie epuizat înainte de începerea evenimentului. Reputația evenimentului Venditalia, de cea mai importantă expoziţie internaţională din industria de vending, este dovedită de creşterea de expozanți străini, o creştere care este de asemenea observată și din punct de vedere al numărului de expozanți noi prezenți la ediţia următoare.

“În ciuda crizei, care acaparează întreaga economie, inclusiv industria de vending, companiile de vending nu și-au pierdut puterea şi curajul de a lupta.” spune Lucio Pinetti, preşedinte al companiilor Confida şi Venditalia Servizi “Ne aşteptăm la o participare mare de expozanţi şi vizitatori, şi suntem siguri de calitatea şi varietatea propunerilor îi vor surprinde pe vizitatori.”

Venditalia este mai mult decât un târg, este locul de întâlnire al comunităţii de vending şi o oportunitate pentru industria italiană de a demonstra unul din punctele sale de excelenţă: firmele noastre sunt lidere în calitate şi inovaţie, recunoscute la nivel internaţional, și care întotdeauna ne proiectează în viitor. Viitorului îi va fi dedicat un traseu în interiorul evenimentului, unde expozanţii vor prezenta viziunea lor asupra evoluţiei sectorului: nu cea mai bună gamă de produse, ci propunerile cele mai inovatoare şi cele mai diferite față de aparatele de vending tradiţionale.Results more than gratifying to Venditalia 2014. Increasing interest from international exhibitors.

Venditalia, 2014, international vending exhibition, that will be held at FieraMilanocity May 7 to 10, is confirmed as the global benchmark of vending industry. Two months before opening, more than 90% of the exhibition space is already occupied and it is expected to sell out well before the opening of the event. The recognition of Venditalia as the most important international exhibition for the vending industry is proved by the increase of foreign exhibitors, an increase which is also observed with respect to the participation of new exhibitors to the next edition.

“Despite the crisis that is gripping the whole economy, including vending industry, vending companies have not lost the strength and courage to fight back.” says Lucio Pinetti, Confida and Venditalia Servizi President “We expect a large participation of exhibitors and visitors, and we are confident that the quality and variety of the proposals will surprise visitors.”

Venditalia is more than a fair, it is the meeting place of the vending community and an opportunity for the Italian industry to show one of its points of excellence: our firms are internationally recognized leader in quality and innovation, and always projected into the future. It is to the future that will be dedicated a path inside the event where the exhibitors will present their vision of the evolution of the sector: not the best of the range, but the most innovative proposal and different from traditional vending machines.