Coordonatorul operațiunilor companiei Satro Quality Drinks pentru această parte a Europei, inclusiv România, domnul Johan Veraar dorește să comunice pieței de vending de la noi, prin intermediul revistei noastre, ultimele noutăți legate de produsele marelui concern german.

FrieslandCampina Kievit GmbH cu sediul în Lippstadt Germania este un producător de top în ce privește ingredientele pentru aparatele de vending din Europa. Cu peste 50 de ani de experienţă pe piaţă, acesta oferă ingrediente de înaltă calitate pentru Vending, HoReCa şi Office Coffee Service, precum şi pentru sectorul alimentar de retail.

SATRO QUALITY DRINKS

Sub marca SATRO QUALITY DRINKS (SQD) FrieslandCampina Kievit a dezvoltat un vast program pentru băuturile calde şi reci care îndeplineşte cerințele clientului din zilele noastre. O selecţie atentă a materiilor prime, prelucrare blândă şi un amestec bine echilibrat între cele mai bune ingrediente, în combinaţie cu o densitate constantă vrac, fluiditate şi solubilitate optimă reprezintă baza liniei SQD- specialităţi de calitate unică.

Gama de produse SQD conține:
amestec de ciocolată
ciocolată
frișcă pentru cafea
topping
lapte praf
cappuccino în diverse arome
ceai solubil în diverse arome

Soluții inovatoare pentru toți – de la Copii la Vârstnici

Marca SATRO QUALITY DRINKS este dedicată calității. Special adaptată la nevoile diferitelor grupuri-ţintă, marca SATRO QUALITY DRINKS are soluţia optimă de băuturi pentru toate vârstele: de la copii până la vârstnicii atenți la sănătate.

Copii

Numărul de copii obezi este în creştere în toate regiunile din lume. Cea mai mare parte din banii lor de buzunar sunt cheltuiți pe dulciuri, benzi desenate şi băuturi, de exemplu, aparatele de vending sunt utilizate de aceștia zilnic; în şcoli sau în stațiile de autobuz. Vendingul nu este cu siguranţă cauza problemei, ci parte a soluţiei.

Sloganul nostru este: Indulgență pentru aparatele de vending? Da, desigur – dar cu responsabilitate!

BĂUTURILE COOL KIDS, ciocolată, cappuccino de cereale şi lapte cu vanilie de la Satro Quality Drinks, aduc o contribuţie la responsabilizarea nutriției pentru copii. Produsele conțin:

– cantitate scăzută de grăsimi

– puține calorii (cu 30% mai puține calorii în comparație cu alte produse)

– un nivel ridicat de constituenți ai laptelui (70%)

Vârstnici

Numărul de seniori (50+) este în creştere în toate regiunile din lume. În 2018, vor fi mai mulţi oameni cu vârste de peste 65 de ani decât cu vârste sub 5 ani.

Seniorii doresc să menţină un stil de viaţă activ, independent şi sănătos şi sunt dispuşi să investească în asta. Pe lângă asta, persoanele în vârstă au din ce în ce mai multă putere financiară de a face acest lucru.

Primele 3 efectele fizice ale îmbătrânirii sunt legate de masa musculară, asupra căreia proteinele au un efect pozitiv (masă osoasă şi tărie). Băuturile din gama Satro Quality Drinks Ciocolată Proteică şi Topping Proteic, ca și Băuturile BEST AGER conțin:

– cantitate ridicată de proteine

– cantitate ridicată de calciu

– cantitate scăzută de grăsimi

Competenţă sub un singur acoperiş

De la dezvoltarea produselor la materiile prime şi de la producţie la ambalare şi livrare – FrieslandCampina Kievit include expertiza şi tehnologia. Cel mai modern echipament de pulverizare, comasare, amestecare şi de ambalare creează multe oportunităţi pentru producţia de produse de băuturi instant de înaltă calitate. Decenii de expertiză practică în procesarea de cacao şi expertiză în produse lactate constituie baza pentru calitatea produselor din Lippstadt. Datorită anilor de experienţă în cerințe tehnice de ingrediente pentru aparatele de vending, numeroase variante ale produselor SQD sunt ajustate optim la cerințele diferitelor sistemele de vending.

Calitate prin Experiență
La FrieslandCampina Kievit functionalitatea, siguranța și calitatea fac parte din munca de zi cu zi şi din produsele finale. Deceniile de experienţă în uscare, comasare şi amestecare sunt baza pentru produsele de calitate fiabilă.

FrieslandCampina Kievit GmbH este certificată în conformitate cu următoarele standarde:
– ISO 9001, ISO 14001, ISO 5001
– IFS
– Fair Trade
– Rainforest Alliance
– UTZ Certified
– Halal Kosher
– EU Bio

Parte din grupul de companii FrieslandCampina

FrieslandCampina Kievit GmbH face parte din grupul de companii FrieslandCampina. Cu vânzări totale de 11,3 miliarde de euro și aproximativ 22.000 de angajați, FrieslandCampina este una dintre cooperativele de lactate lider în întreaga lume. În 2014 SATRO GmbH a fost redenumită FrieslandCampina Kievit GmbH. Producția gamei SQD și serviciul de relații clienți au în continuare sediul în Lippstadt.

Satro Quality Drinks în România

Din 2005 produsele Satro Quality Drinks sunt prezente și pe piaţa românească.

Prin intermediul distribuitorului său exclusiv Rolim Sat-Vending, produsele Satro Quality Drinks sunt binecunoscute în piaţa românească.

Cunoştinţele şi experienţa companiei Rolim Sat-Vending combinate cu cele mai bune servicii posibile reprezintă o garanţie pentru calitatea și succesul afacerii tale.FrieslandCampina Kievit GmbH based in Lippstadt Germany is a leading manufacturer of ingredients for Vending machines in Europe. With over 50 years of market experience, it provides high quality ingredients for Vending, HoReCa and Office Coffee Service as well as for the food retail sector.

SATRO QUALITY DRINKS
Under the brand SATRO QUALITY DRINKS (SQD) FrieslandCampina Kievit has developed an extensive hot and cold drinks program that meets today’s customer demands for modern convenience beverages. A careful selection of raw materials, gentle processing and a well-balanced mixture of finest ingredients are in combination with constant bulk density, optimal flowability and solubility the basis for  SQD-specialties of unique quality.

The SQD product range comprises:
chocolate mix
chocolate
coffee creamer
topping
milk powder
cappuccino in different flavors
instant tea in different flavors
Innovative solutions for all – from Cool Kids up to active Best Agers
The SATRO QUALITY DRINKS brand stands for quality. Specifically tailored to the needs of different target groups SATRO QUALITY DRINKS has the optimal beverage solution for all ages: from Cool Kids to health-conscious Best Agers.

Cool Kids

The number of obese children is growing in all regions over the world.

Most of the pocket money is spend for sweets, comics and drinks for instance by daily use of vending machines; in schools or at the train station. Vending is certainly not the cause of the problem but part of the solution.

Our slogan is: Vending indulgence? Yes, of course – but with responsibilty!

COOL KIDS BEVERAGE, chocolate, cereal cappuccino and vanilla milk from Satro Quality Drinks, make a contribution to responsible nutrition for kids. The products are:

– low in fat

– low in calories (30% less calories compared to conventional products)

– high level of milk constituents (70%)

Best Ager

The number of seniors (50+) is growing in all regions over the world

In 2018 more people will be 65+ than under the age of five.

Seniors want to maintain an active, independent and healthy lifestyle and are willing to invest in that. Besides that seniors have more and more the financial capability to do that.

The top 3 physical effects of aging are all related to muscle mass, on which protein have a postive effect (bonemass and strength). The Satro Quality Drinks Protein Chocolate and Protein Topping as BEST AGER BEVERAGE are:

– high in protein

– increased in calcium

– low in fat

Competence under one roof
From product development to raw materials and production to packaging and delivery – FrieslandCampina Kievit has bundled expertise and  technology. The most modern equipment for spraying, agglomeration, blending and packing create many opportunities for the production of high quality instant beverage products. Decades of well-founded expertise in the processing of cocoa and the expertise in dairy form the basis for quality products from Lippstadt. Thanks to years of experience with the technical requirements of ingredients for vending machines, the numerous variants of SQD products are optimally adjusted to the need of the different vending machines systems.

Quality through Experience
Functionality, safety and quality are in FrieslandCampina Kievit part of the daily work and the final products. Decades of experience in spraydrying, agglomeration and blending are the basis for reliable high quality products.

FrieslandCampina Kievit GmbH is certified according to the following standards
– ISO 9001, ISO 14001, ISO 5001
– IFS
– Fair Trade
– Rainforest Alliance
– UTZ Certified
– Halal Kosher
– EU Bio

Part of the FrieslandCampina group of companies
The FrieslandCampina Kievit GmbH is part of the FrieslandCampina group of companies. With total sales of € 11.3 billion and approximately 22,000 employees FrieslandCampina is one of the leading dairy co-operatives worldwide. In 2014 SATRO GmbH has been renamed into FrieslandCampina Kievit GmbH. The production of SQD products and the customer support is still based in Lippstadt.

Satro Quality Drinks in Romania

Since 2005 Satro Quality Drinks products are present in the Rumanian market.

Through its exclusive Distributor Rolim Sat-Vending Satro Quality Drinks products are wellknown  in the Rumanian market.

The knowledge and experience of Rolim Sat-Vending combined with the best possible service are a guarantee for quality and success of your business.