De curând Uniunea Europeană a demarat un proces larg de consultare cu o mulțime de organisme, instituții, centre de lobby sau asociații profesionale și patronale de pe teritoriul comunitar pentru a afla de la ele care ar fi soluțiile pentru o mai bună administrare a materialelor plastice, folosite de altfel pe scară largă în economia europeană, dar și pentru a adopta „de jure”, în curând, prima Strategie europeană pentru materialele plastice. Inclusiv EVA a fost consultată, iar pe site-ul acesteia până pe data de 12 Februarie s-au putut completa anumite chestionare care să ajute la mai buna înțelegere a nevoilor și problemelor cu care se confruntă industria de vending în această chestiune.

Strategia europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară

Materialele plastice sunt un material important în economia noastră, iar viața modernă de zi cu zi este de neconceput fără acestea. În același timp, însă, acestea pot avea repercusiuni serioase asupra mediului și sănătății. Acțiunea privind materialele plastice a fost identificată ca prioritate în Planul de Acțiune privind economia circulară din 2015, pentru a ajuta întreprinderile și consumatorii din Europa să utilizeze resursele într-un mod mai sustenabil.

Prima Strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară adoptată la 16 ianuarie 2018 va transforma modul în care produsele din plastic sunt concepute, utilizate, fabricate și reciclate în UE. Proiectarea mai bună a produselor din plastic, ratele mai ridicate de reciclare a deșeurilor din plastic, mai multe produse reciclate și de calitate mai bună vor contribui la stimularea pieței materialelor plastice reciclate. Acestea vor genera o valoare adăugată mai mare pentru o industrie mai competitivă și mai rezistentă a materialelor plastice.

Strategia face parte din tranziția Europei către o economie circulară și va contribui, de asemenea, la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, a angajamentelor globale privind clima și a obiectivelor politicii industriale a UE. Această strategie va contribui la protejarea mediului nostru, la reducerea gunoiului marin, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a dependenței de combustibilii fosili importați. Va sprijini modelele de consum și de producție mai durabile și mai sigure pentru materialele plastice.

Conferința „Reinventarea materialelor plastice – închiderea cercului”

Plasticul este un material important pentru economia noastră. Cu toate acestea, producția sa în creștere aduce o serie de provocări legate de producție, utilizare și sfârșitul ciclului de viață, care trebuie abordate.

În „Planul de acțiune al UE privind economia circulară”, Comisia Europeană și-a exprimat angajamentul de a elabora o strategie privind materialele plastice, care a fost adoptată la sfârșitul anului 2017 printr-o comunicare a Comisiei. Această strategie urmărește să sprijine și să completeze acquis-ul existent și să abordeze problemele aferente legate de dependența de materii prime fosile, reciclarea și reutilizarea și scurgerile de materiale plastice în mediu. Strategia este sprijinită printr-o serie de studii tehnice și o gamă largă de activități de implicare a părților interesate.

Conferința „Reinventarea materialelor plastice – închiderea cercului” a avut loc pe 26 septembrie 2017 la Bruxelles și a reprezentat o oportunitate importantă de a explora problemele și soluțiile potențiale care ar putea fi propuse în strategia privind materialele plastice. Aceasta a oferit oportunitatea:

  • De a include strategia privind materialele plastice în contextul mai larg al acțiunilor UE pentru a „moderniza” economia și a contribui la creșterea numărului de locuri de muncă și la creșterea economică. Conferința va prezenta principalele subiecte ale strategiei, cu scopul de a oferi susținere pentru această strategie și de a promova înțelegerea rolului potențial al Comisiei în derularea acțiunilor.
  • De a discuta cu părțile interesate strategia privind materialele plastice și de a obține feedback la nivel înalt.

Fapte și Cifre privind poluarea cu plastic

Producția de plastic a explodat la nivel mondial, astfel că dacă în anul 1950 se produceau 1,5 milioane tone de plastic pe an, în anul 2015 producția ajunsese la 322 milioane de tone pe an.

Deșeurile din plastic au un impact semnificativ asupra mediului.

În fiecare zi, are loc o cantitate gigantică de scurgeri de materiale plastice în mediul înconjurător, mări și oceane (între 5 și 13 milioane de tone pe an).

Acestea rămân acolo foarte mult timp, fiind dăunătoare naturii și ecosistemelor care susțin viața pe Pământ. Pentru a preveni aceste scurgeri, trebuie să gestionăm mai bine deșeurile și trebuie să privim deșeurile din plastic ca fiind o resursă valoroasă.

Aproape 40% din materialele plastice sunt utilizate pentru ambalare. Creșterea ratelor de reciclare și împiedicarea ambalajelor din plastic să devină deșeuri nu sunt lucruri ușoare, dar trebuie realizate.

Sursa: Sciencemag

În mări și oceane, plasticul se dezintegrează în bucăți mici, care sunt consumate de plancton, care este consumat de pești… și care pot ajunge în mâncarea noastră. Pe Terra descompunerea unor articole din plastic poate dura 400 de ani. Pentru a produce plastic, este nevoie de resurse prețioase: materii prime fosile, apă și energie.

În 2014, mai puțin de o treime din deșeurile din plastic din Europa au fost reciclate, o altă treime a ajuns în depozitele de deșeuri, iar din restul a fost recuperată doar energia. În 2014, deși peste 65% din toate deșeurile de ambalaje au fost reciclate în UE, au fost reciclate mai puțin de 40% din deșeurile de ambalaje din plastic.

Sursa: Eurostat

Avem nevoie de o economie diferită. O economie mai circulară, prin care să prevenim și să reciclăm mai mult deșeurile, astfel încât să nu se piardă resurse valoroase.

Producerea a mai puține deșeuri va aduce beneficii atât mediului, cât și economiei, creând noi oportunități de afaceri și noi locuri de muncă durabile. Este o situație avantajoasă din toate punctele de vedere pentru societate.

Într-o economie circulară, regândim întreaga abordare – de la modul în care producem și consumăm la modul în care gestionăm deșeurile, transformându-le în materii prime gata de a fi folosite din nou.

Ce își propune Uniunea Europeană în privința reciclării plasticului:

  • O proiectare mai bună a materialelor plastice pentru o mai mică toxicitate, pentru durabilitate și reciclare mai ușoară
  • Mai multe informații pentru creșterea gradului de conștientizare și încurajarea comportamentului responsabil
  • Acțiuni de încurajare a utilizării materialelor plastice reciclate
  • Stimulente mai puternice pentru colectarea, sortarea și reciclarea tuturor materialelor plastice
  • O economie mai circulară și o nouă strategie privind materialele plastice vor face ca economia Europei să fie mai durabilă și mai competitivă, cu beneficii atât pentru companii, cât și pentru cetățenii săi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*