„Materialele plastice: nu putem trăi fără ele, dar putem fi uciși de acestea dacă nu ne ocupăm de ele în mod adecvat,” a afirmat Frans Timmermans, prim-vice-președinte al Comisiei Europene când UE a adoptat prima sa strategie privind plasticul la nivelul Europei pe data de 16 ianuarie, punând accentul pe crearea piețelor secundare pentru plastic reciclat în încercarea sa de a crea o economie cu adevărat circulară în Europa.

O nouă economie a plasticului

Strategia recunoaște metoda dăunătoare mediului și risipitoare prin care proiectăm, producem, utilizăm și eliminăm plasticul în prezent, și caută să încorporeze o mai mare durabilitate în cadrul unei abordări care să mențină și să sporească economia Europei.

Conform strategiei, UE va urmări:

Să facă reciclarea profitabilă pentru afaceri

Noi reguli privind ambalajele vor fi elaborate pentru a asigura că toate ambalajele din plastic de pe piața UE vor fi reciclabile până în 2030, în timp ce colectarea separată a deșeurilor de materiale plastice din alte surse de deșeuri va fi extinsă în toată Europa. Dacă vor fi însoțite de un număr crescând de facilități europene de reciclare a plasticului, aceste acțiuni pot ajuta afacerile să economisească 100 de euro per tonă de deșeuri de plastic colectate. O mai mare profitabilitate din reciclarea plasticului poate fi obținută prin dezvoltarea unor piețe secundare pentru plastic reciclabil în Europa, un aspect din ce în ce mai important de vreme ce China a interzis importul plasticului post-consumator de la începutul anului acesta.

Reducerea deșeurilor de materiale plastice

Legislația europeană a dus deja la o diminuare semnificativă a utilizării pungilor de plastic în cadrul unui număr de state membre. Noile planuri se vor orienta acum către materialele plastice de unică-folosință și echipamentele de pescuit, susținând campanii naționale de informare și sporirea responsabilității producătorilor și determinarea domeniului de aplicabilitate a noilor reguli ce vor fi propuse în 2018 la nivelul UE, în baza consultărilor cu acționari și probe. De asemenea, Comisia Europeană va impune măsuri pentru limitarea utilizării micro-plasticelor în produse și va fixa etichete pentru plastice biodegradabile și compostabile.

Oprirea aruncării gunoaielor pe mare

Noile reguli cu privire la facilitățile de primire din porturi vor aborda gunoaiele din largul mării, cu măsuri pentru a se asigura că deșeurile generate pe nave sau adunate pe mare nu sunt lăsate în urmă, ci aduse la mal și gestionate adecvat pe uscat prin scheme de responsabilitate extinsă a producătorilor sau prin scheme de întoarcere la depozit. Sunt incluse și măsuri pentru a reduce poverile administrative ale porturilor, navelor și autorităților competente.

Stimularea investițiilor și a inovării

Comisia va îndruma autoritățile naționale și afacerile Europene cu privire la modul în care pot minimiza deșeurile de materiale plastice la sursă. Susținerea pentru inovare va crește cu 100 de milioane de euro (£89 milioane) din fondurile Horizon 2020 pentru finanțarea dezvoltării materialelor plastice inteligente și reciclabile, făcând procesul de reciclare mai eficient și identificarea și eliminarea substanțelor periculoase și contaminante din plasticul reciclat.

Încurajarea schimbării peste tot în lume

UE va colabora cu partenerii săi de peste tot în lume pentru a găsi soluții globale și pentru a dezvolta standarde internaționale. De asemenea, va continua să îi susțină pe ceilalți, mai ales țările în curs de dezvoltare unde lipsa unei infrastructuri adecvate de gestionare a deșeurilor permite creșterea nivelului poluării cu plastic să pătrundă în mediul marin.

Reducerea materialelor plastice de unică folosință

Strategia propusă de Comisia Europeană la mijlocul lui ianuarie a fost supusă consultației publice până pe 12 februarie. De asemenea, intenția autorităților europene este să convertească toate ideile exprimate în strategia privind plasticul în acțiuni tangibile, concrete. UE va prezenta la finele lui 2018 propunerile sale privind reducerea materialelor plastice de unică folosință.

De asemenea, Comisia va începe să lucreze asupra revizuirii Directivei privind Ambalajele și Deșeurile de Ambalaje și asupra pregătirii unor principii îndrumătoare cu privire la colectarea separată și sortarea deșeurilor de plastic, ambele fixate a fi publicate în 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*