Patronatul Industriei de Vending din România (PRIV) reprezintă de câțiva ani asociația patronală care urmărește protejarea intereselor membrilor săi, actori importanți și reprezentativi ai pieței de vending. Am realizat acest interviu cu domnul Ovidiu Tunaru, președintele PRIV, pentru a vedea care sunt ultimele noutăți legate de această instituție.

Cum ați caracteriza piața de vending din România în acest moment?

Industria de vending reprezintă sectorul de activitate care cuprinde totalitatea activităţilor comerciale generate prin producerea, comercializarea, exploatarea, întreţinerea şi aprovizionarea automatelor de vânzare (vending machine), a automatelor de prestări sau intermedieri servicii financiare (terminale plată), precum şi a altor tipuri de aparate automate prin care se derulează activităţi comerciale.

În acest moment industria de vending din România este în plină dezvoltare, iar autoritățile se află în curs de familiarizare cu acest tip de comerț. Totuși, creșterile raportate de piața din România ocupă locuri de vârf în Europa. Privind spre viitor, industria de vending va evolua în funcție de dorința de dezvoltare a operatorilor din acest domeniu și de cererea pieței. În general, vendingul din România importă foarte repede tendințele de pe piețele externe, operatorii fiind dornici să testeze noi tipuri de automate pe care le întâlnesc la târgurile de profil din Europa sau America. Bineînțeles, există și operatori care se implică în dezvoltarea de noi tehnologii, din dorința de a comercializa prin intermediul vendingului cât mai multe tipuri de produse.

Care au fost principalele realizări ale lui PRIV de când ați preluat conducerea patronatului?

Am obținut realizări importante atât pe plan administrativ cât și în ceea ce privește relația cu statul, dar poate cea mai importantă realizare a PRIV este stabilirea strategiei de dezvoltare a acestuia, care implică două obiective majore:

a. Crearea unui ghid de bune practici pentru operatorii din industria de vending;

b. Realizarea unor stagii de pregătire pentru personalul care operează în industria de vending.

Care sunt principalele obiective ale Patronatului Industriei de Vending din România pentru următorii ani?

Obiectivele PRIV sunt cele menționate în statut și declarate:

PRIV reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele membrilor şi ale industriei de vending în relaţiile cu statul, autorităţile publice, patronatele, sindicatele şi cu alte persoane fizice şi juridice atât în plan naţional cât şi internaţional, potrivit Statutului şi a legislaţiei interne, comunitare sau internaţionale.

Obiect de activitate PRIV:

  • asigură informaţii pentru membrii săi şi facilitează relaţiile dintre ei, dar şi cu terţi; promovează progresul managerial; oferă servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate inclusiv în domeniul ocupării şi formării profesionale, precum şi al sănătăţii şi securităţii în muncă;
  • la cererea membrilor, are dreptul de a-i asista şi reprezenta în faţa instanţelor de judecată de toate gradele, a organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi, prin apărători proprii sau aleşi;
  • reprezintă industria românească de vending în faţa instituţiilor naţionale şi ale Uniunii Europene (UE) în tot ceea ce priveşte legislaţia internă şi comunitară care ar putea afecta designul, producţia, exportul, importul, vânzarea, întreţinerea sau operarea automatelor, producţia, ambalarea, etichetarea şi aprovizionarea cu bunuri şi alimente destinate a fi vândute în automate, precum şi în ceea ce priveşte monedele, bancnotele sau alte titluri monetar-financiare în circulaţie sau în stare de proiect;
  • promovează schimbul de informaţii şi experienţă şi creează standarde;
  • reprezintă şi promovează pe plan internaţional firmele româneşti care lucrează în industria de vending şi activităţile conexe acesteia, sprijină membrii prin facilitarea contactelor directe cu marile firme şi companii din străinătate care activează în domeniu;

Care considerați că sunt principalele neajunsuri legislative legate de domeniul vending în acest moment?

Consider că un neajuns în industria de vending, din punct de vedere legislativ, este inexistența unui cod CAEN dedicat, deoarece lipsa acestuia duce la asimilarea automatelor de vending cu  diferite modalități de realizare a comerțului ambulant, ceea ce implicit conduce la o legiferare mai puțin corectă a acestui domeniu.

Care considerați că sunt principalele lucruri pe care trebuie să le facă industria de vending pentru a se ralia la ultimele direcții trasate de UE privind plasticul și în general deșeurile?

Gestionarea plasticului și a deșeurilor este o chestiune care se regăsește constant pe agenda publică o organismelor internaționale și naționale și pentru care s-a încercat și se continuă să se încerce diferite alternative. În acest moment patronatul nostru urmărește îndeaproape proiectul de directivă existentă pe masa Comisiei Europene, cât și proiectele de legi pe care Guvernul României încearcă să le adopte în domeniu. Pasul următor este ca după finalizarea acestora și punerea lor în dezbatere publică PRIV să informeze membrii cu privire la impactul pe care aceste acte normative îl vor avea asupra industriei și în consecință să adopte diferite poziții.

Vă rog să ne spuneți câteva lucruri despre PRIV: câți membrii sunt în acest moment și care sunt principalele acțiuni pe care doriți să le întreprindeți în perioada următoare?

PRIV are în momentul actual 38 de membri cu ajutorul cărora încercăm să extindem organizația. Obiectivele majore menționate mai sus sunt astfel un instrument bun care ne ajută să atragem noi membri.

Vă rog ca în încheiere să adresați un mesaj pieței de vending prin intermediul revistei noastre.

Consider că doar împreună putem face ca această industrie să prospere, prin urmare vă invităm să veniți alături PRIV și să contribuim împreună la dezvoltarea acestui domeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*