Piețele importante de vending – SUA și Europa Occidentală au ajuns la un nivel la care integrarea sistemelor de management pentru vending și micro-piețe sunt crucial de îndeplinit pentru a opera vending cu succes. Există standarde create de către diverse grupuri de lucru VDI (vending data interchange – schimbul reciproc de date de vending) care au ajutat considerabil procesul integrării. Cu toate acestea, au existat provocări privind integrarea din cauza faptului că operatorii și furnizorii nu au îndeplinit cerințele pentru a se integra fără cusur. Membrii cu experiență din industrie ajută la deplasarea pe acest teren accidentat prin abordarea problemelor și căutarea de soluții pentru integrare.


Integrarea vending-ului și a micro-piețelor

Sistemele de integrare sunt importante, deoarece ajută operatorii să lucreze mai eficient. Un sistem integrat permite operatorului să utilizeze cele mai bune practici și procese similare pentru întreaga sa echipă în domeniu, pentru a gestiona inventarul, depozitul, pre-asamblarea, orarele de service și multe alte aspecte ale operațiunilor sale de zi cu zi, consideră experții. Operatorii care gestionează inventarul în domeniu utilizând mai multe platforme trebuie instruiți. Acest lucru poate fi dificil, deoarece fiecare platformă are propriile specificități. Este de asemenea important să se instruiască șoferii/agenții din teritoriu cu privire la gestionarea inventarului, deoarece inventarul trebuie realizat în timpul în care operatorul și locația solicită acest lucru.

Unii operatori au putut utiliza o abordare integrată cu privire la gestionarea piețelor lor și a vending-ului, în timp ce mulți se confruntă în continuare cu provocările obținerii VMS-urilor lor (sisteme pentru managementul vending-ului) și a MMS-urilor (sisteme pentru managementul micro-piețelor) pentru a face schimb de date. Deși este o problemă obișnuită, aspectul important de luat în considerare este urmărirea datelor – fie că e vorba de inventar sau alte date privind vânzările, vor fi mult mai simplu de integrat dacă toate datele au fost documentate în mod corect. Chiar dacă există un sistem care preia date din vending și micro-piețe, tot necesită actualizare pentru a fi precis.

Atunci când avem de-a face cu mai mulți furnizori de tehnologie, se observă că cele mai multe provocări au legătură cu raportarea și introducerea dublă a datelor, cred specialiștii. Produsele pot ajunge în depozit într-un singur sistem, dar poate fi necesară distribuirea lor în sistemele de vending și respectiv, micro-piață, pentru urmărirea lor în vederea vânzării. Acest lucru face inventarierea a ceea ce a intrat în depozit și a ceea ce s-a vândut să fie o provocare. Cu privire la inventar, de vreme ce vânzările pot fi urmărite pentru vending și micro-piețe separat, dar luate din același stoc din depozit, operatorii adesea trebuie să noteze cifrele vânzărilor în mod manual pentru a corobora comenzile adresate furnizorilor cu stocurile din depozit, explică cei din domeniu.

Pe de altă parte unele sisteme nu sunt compatibile cu altele pentru integrare. Există anumite momente când există dificultăți la conectarea VMS cu MMS din cauza diferențelor de sistem.

În timp ce aparatele de vending trimit date privind vânzările prin intermediul unui protocol, micro-piețele nu o fac! Acest lucru creează o problemă de integrare pentru corelarea datelor într-un sistem VMS. Mulți furnizori VMS oferă module pentru micro-piețe care permit ca transferul de informații să fie centralizat și apoi utilizat, dar nu este un proces fără probleme din perspectiva inter-operabilității. Experții mai afirmă că odată cu extinderea constantă a ecosistemului micro-piețelor, noi concurenți cu sisteme de lanțuri de furnizare diferite, dar stabilite, vor împinge limitele platformelor VMS existente, creând nevoi suplimentare de integrare a datelor și de investiții.

Integrarea cu sisteme multiple

O problemă suplimentară cu care se confruntă operatorii este proliferarea pachetelor de software. Unii operatori au 5 sau 6 furnizori de soft, fiecare cu pachete de software diferite, iar faptul că există atât de multe platforme diferite poate duce la confuzie foarte repede. Din acest motiv, unii operatori preferă să rămână la furnizorii pe care îi au decât să schimbe furnizorul cu unul care ar putea să îi ajute să își integreze VMS-ul cu MMS-ul. Marea majoritate a operatorilor nu au personal dedicat pentru IT în echipa lor, ceea ce face lucrurile dificile atunci când încearcă să realizeze procesul de integrare singuri. Iar în unele cazuri, furnizorii nu au soluții de integrare.

În plus, nu există nimic care să îi constrângă pe furnizori să se conformeze. În cele mai multe cazuri, nu există un stimulent financiar pentru ca furnizorii să se integreze. Un operator mare cu locații multiple poate crea excepții însă. Având un număr mare de locații poate reprezenta o motivație pentru ca un furnizor să realizeze procesul de integrare.

Scopul este realizarea unui singur sistem

Scopul final este de a integra toate sistemele cu VMS, spun specialiștii. Dacă s-ar realiza asta, un angajat dintr-o companie de vending ar putea utiliza un dispozitiv cu un singur program și să redea totul din acel software, iar acesta să fie integrat pe soluția de stocare. Astfel, o altă provocare în integrare o reprezintă instruirea oamenilor de pe teren. În prezent, angajații trebuie să învețe să navigheze pe mai multe sisteme.

Soluția prin formare

În unele cazuri, operatorul poate să nu dispună de un program de integrare, dar nici nu utilizează un sistem de management la potențialul său adevărat. Contactarea furnizorului și obținerea unor cursuri de formare/instruire privind utilizarea sistemului de management în cel mai eficient mod și lucrul către introducerea datelor în mod complet și fără erori este unul din modurile în care operatorii pot contribui la integrare.

Operatorii sunt încurajați să țină o evidență strictă a inventarului lor pentru a avea o relație mai bună cu integrarea lor VMS și MMS.  Acest lucru face soluțiile de integrare mai accesibile. Dacă operatorii realizează o gestionare amănunțită a bazelor lor de date, atunci datele vor fi mai consistente și cartografierea acestora în alte sisteme va fi mai simplă. Cu toate roțile în mișcare, este importantă asigurarea faptului că datele magistrale – datele din vending și din micro-piețe – trebuie să coroboreze unele cu celelalte. Este cea mai bună metodă pentru a asigura informații precise.

O manieră în care operatorii și furnizorii pot lucra împreună pentru integrare este prin intermediul Standardului VDI.

Soluția integrării prin standardizare

O manieră în care operatorii și furnizorii pot lucra împreună pentru integrare este prin intermediul Standardelor VDI.

Standardele VDI au fost create pentru ajuta atât operatorii, cât și furnizorii, să integreze MMS și VMS. Acestea furnizează un limbaj comun pentru schimbul de date la nivelul furnizorilor de echipamente și programe de software.

Creșterea nivelului de responsabilizare cu privire la aceste standarde este un prim pas pozitiv către integrarea completă, explică cei din domeniu. Comunicarea va spori integrarea. Cea mai bună metodă pentru a obține un sistem integrat este de a lucra mai întâi cu furnizorii de programe software de vending și micro-piețe pentru a vă asigura că ei deja au început sau au de gând să integreze sistemele.

Soluția prin platforma comună

Integrarea poate fi realizată dacă operatorii și furnizorii lucrează împreună. Există diferite metode prin care operatorii și furnizorii pot lucra împreună, inclusiv crearea unui hub central sau a unei platforme universale. Utilizarea unui singur hub pentru VMS și MMS ar ajuta la centralizarea datelor.

Experții consideră că a avea un standard de industrie pentru a îi determina pe toți să se conformeze unui platforme comune poate fi, de asemenea, o soluție. Băncile au creat un standard ce trebuie respectat de toți. Înainte era dificil pentru consumatori să facă transferuri de la o bancă la alta din cauza integrării limitate a soluțiilor de stocare a informației. Până la urmă, industria băncilor a convenit asupra unui standard, permițând un grad mai mare de integrare. Industria de vending și micro-piețe poate utiliza acest exemplu pentru a se integra prin comunicare și în anumite situații, prin Standardizare.

Integrarea VMS și MMS este extrem de importantă în activitatea zilnică a multor operatori. Este importantă creșterea gradului de responsabilizare a operatorilor pentru a discuta cu furnizorii lor privind integrarea. În prezent, Standardizarea a fost de ajutor pentru a determina furnizorii să se conformeze integrării. Cu toate acestea, determinarea tuturor părților implicate de a se conforma cu un standard open-source poate fi cea mai bună soluție de până acum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*