Proiectare ecologică și etichetare energetică – Versiunile finale publicate

Comisia Europeană a publicat cerințele de proiectare ecologică (EcoDesign) pentru aparatele frigorifice de vending. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au dreptul să formuleze obiecții până la data de 7 iunie, dar, fapt de importanță crucială, niciunul dintre aceste organisme nu poate să modifice acest text final.

Împiedicând o respingere (puțin probabilă) din partea Parlamentului și a Consiliului, versiunea recent publicată cuprinde cerințele finale cu privire la aparatele frigorifice de vending, inclusiv:

•             Noua dată de implementare (prima etapă) este confirmată ca fiind martie 2021, urmată de o etapă mai strictă pentru septembrie 2023. De la aceste date, aparatele menționate vor trebui să respecte o performanță energetică minimă (PEM), în caz contrar nemaiputând fi introduse pe piață.

•             Aparatele cu tambur sunt incluse în domeniul de aplicare global al Regulamentului, dar sunt excluse din cel al cerințelor referitoare la PEM din cadrul Etapei a 2-a din 2023.

•             Aparatele frigorifice de vending sunt acoperite în anumite aspecte ale Regulamentului, dar nu și în cerințele referitoare la performanța energetică sau la informare.

•             Producătorii vor fi obligați să furnizeze anumite piese de schimb pentru aceste aparate pe durata a 8 ani, contribuind astfel la prelungirea duratei de viață a acestor automate.

Un proces legislativ similar este planificat cu privire la completarea Regulamentului de Etichetare Energetică, Parlamentul și Consiliul putând să formuleze obiecții până la data de 11 mai. Cerințele cuprinse în acest Regulament sunt, desigur, aliniate la Regulamentul privind proiectarea ecologică (EcoDesign) și vor introduce o scară energetică de la A la G pentru aparatele frigorifice de vending. Știm, pe baza testelor efectuate anterior, că în prezent, cel mai performant aparat este, cel mai probabil, din Clasa C.

Acest Regulament, se aplică în mod similar din martie 2021, dată de la care producătorii vor avea și obligația de a respecta, de exemplu, cerințele referitoare la bazele de date virtuale, așa cum au fost acestea evidențiate în legislația cadru mai largă referitoare la etichetarea energetică.

EVA va comunica pe larg membrilor și industriei de vending aceste modificări în lunile următoare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*