de Laurențiu Neacșu

Oligopolul este o structură de piață caracterizată printr-un număr foarte mic de vânzători mari, care asigură cea mai mare parte a ofertei unui anumit bun sau serviciu solicitat de numeroși cumpărători. Vânzătorii sunt conștienți de interdependența lor în adoptarea de decizii strategice, privitoare la prețul, volumul și calitatea produselor sau serviciilor și exercită o poziție dominantă colectivă.

Ce este Oligopolul?

Oligopolul este întâlnit clasic în capitalismul tradițional în zonele de producție în care sunt necesare investiții mari, tehnologii complexe, etc. (industria chimică, siderurgică etc.), adică acolo unde se realizează acumulări mari de capital. Globalizarea a permis intrarea pe nișele piețelor emergente/nedezvoltate a unor capitaluri net superioare unde, ulterior, prin sufocarea opțiunilor locale, s-au creat oligopoluri și în alte zone cum ar fi: retail, asigurări, bănci, etc. Oligopoliștii și-au rezolvat problemele în diverse moduri, cu sau fără acordul părților, dar de fiecare dată prin restrângerea luptei concurențiale numită și „cartelizare”. Cel mai frecvent prin fixarea prețului sau prin împărțirea piețelor: fiecărei întreprinderi i se distribuie o zonă unde poate să vândă, i se fixează o producție maximă care nu poate fi depășită.

De ce spunem că serviciul de transfer de responsabilitate al reciclării deșeurilor de ambalaje din economia românească este un oligopol?

Vom încerca să dovedim atât că sunt întrunite condițiile teoretice de existență a oligopolului, dar și că se manifestă efecte economice care evidențiază cartelizarea.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu a impus bariere de piață pentru autorizarea Organizațiilor de Implementare a Responsabilității Extinse a Producătorului (O.I.R.E.P.). Concret, este vorba de o cantitate minimă de deșeuri gestionate și de o garanție fixă care sunt necesare în vederea autorizării. Gândirea oligopolistă transpare chiar din textul legislativ, în care legiuitorul arată că, în caz de nevoie, Comisia ministerială de autorizare va împărți ea teritoriul național (Legea nr.249/2015 actualizată, art.16, al.10,11 ).

Legiuitorul nu se limitează la activitatea O.I.R.E.P.-urilor în sine, ci merge pe verticală, la furnizorii și, respectiv, la clienții acestora, pe care îi constrânge. Art.20 al.4 lit. b al Legii nr.249/2015 precizează că operatorii economici deţinători de ambalaje folosite şi/sau de deşeuri de ambalaje din comerţ şi industrie au obligaţia [..] să predea deşeurile de ambalaje secundare şi deşeurile de ambalaje pentru transport către colectori desemnaţi de O.I.R.E.P.. Instituția colectorului desemnat este încă o limitare a pieței libere, încă o concentrare a pieței în zona O.I.R.E.P.-ului. Astfel, pentru a avea acces la marfa deținătorilor de deșeuri, colectorii sunt obligați să contracteze o O.I.R.E.P. și să obțină de la acesta delegația de a ridica deșeurile respective. La rândul lui, deținătorul de deșeuri nu le poate valorifica pe acestea la cel mai bun colector ofertant din piață, ci este condiționat de relația acestuia cu o O.I.R.E.P.. Cel mai clar această condiționare se observă în zona de HORECA, cel mai mare producător de deșeuri de ambalaje, unde în contractele de achiziție de deșeuri, colectorilor le este solicitat să dovedească relația cu o O.I.R.E.P..

Colectorii autorizați de deșeuri sunt astfel împiedicați să își desfășoare activitatea pe principiile economiei de piață. Mai mult, în cazul colectorilor care nu urmăresc sumele obținute din finanțarea reciclarii ambalajelor, ci doar din comerțul de marfă, accesul la deșeu devine astfel prohibit. 

Prin O.U.G. nr.74/2018 legiuitorul a mai avut un scop: să acopere incompetența și dezinteresul cu privire la reciclare al autorităților publice locale. În același scop a aplicat o altă distorsiune în piața serviciilor de reciclare prin obligarea O.I.R.E.P. (art.16, al.9 lit. g, L.249/2015 actualizată) să acopere, cu prioritate, în limita cantităţilor şi tipurilor de materiale de ambalaje pentru care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, costurile pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi, după caz, pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare. În consecință, deținătorii de deșeuri și colectorii sunt și mai mult defavorizați prin diminuarea valorii mărfurilor lor. Practic aceeași tonă de carton va fi finanțată cu prioritate la salubrist, iar la colector doar dacă va mai fi nevoie.

Nici persoanele fizice nu au fost omise în “furia oligopolistă” a legiuitorului. La art.20. al.7 se precizează că persoana fizică “va preda contra cost” ambalajele către colectorul autorizat, dar că “va depune” ambalajele în sistemele de colectare ale salubristului. Astfel, coroborat cu paragraful de mai sus, aceleași deșeuri sunt obținute gratuit de salubriști și finanțate cu prioritate, dar sunt cumpărate de colectori și finațate doar dacă este nevoie.  La prima vedere pare doar o politică publică de gestiune a deșeurilor. Ar putea fi așa dacă raporturile economice nu ar fi “filtrate” de O.I.R.E.P.-uri.

În concluzie, statul a intervenit în piața gestiunii deșeurilor contrar valorilor economiei de piață, prin condiționarea explicită a unor raporturi economice care determină formarea imediată a unui oligopol, cu repercusiuni pe toată verticala reciclării și pe toată orizontala industriei de colectare. Aceștia din urmă – agenți economici mici și mijlocii – nu au nici o șansă în a contrabalansa presiunea O.I.R.E.P.-urilor.

Hexa Concept S.R.L. furnizeaza consultanță în vederea identificării, raportării și reciclării deșeurilor pentru importatori și producători de pe tot teritoriul României. Mai multe detalii pe www.6-concept.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*