Vă prezentăm un interviu de maxim interes cu Președintele Autorității Naţionale Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), domnul Dr. Robert Chioveanu, care lămurește câteva subiectede interes pentru industria de vending precum modalitatea în care ar trebui să se prezinte un automat care deservește produse (calde/reci) consumatorului saucare sunt cele mai mari pericole cu care se pot întâlni consumatorii în cazul în care utilizează automate de vending care nu sunt conforme cu normele în vigoare, dar am discutat și despre alte lucruri care ar putea să vă intereseze. Pentru alte întrebări adresate acestei instituții sperăm ca în toamna acestui an să primim și restul răspunsurilor în cadrul unui nou material.

Cum ar trebui să se prezinte un automat care deservește produse consumatorului

Într-o situație normală, spunem noi, ideală ar spune alții, cum ar trebui să se prezinte un automat care deservește produse (calde/reci) consumatorului?

Conform Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare, automatele de vânzare a produselor alimentare sunt supuse înregistrării sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și trebuie să respecte cerințele generale de igienă stabilite de Anexa II – Cap. III din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 privind igiena alimentelor, printre care putem enumera:

  • să fie conectate la reţeaua electrică şi amplasate, concepute, construite, curățate și menținute în bună stare de igienă pentru a se evita riscul de contaminare;
    • trebuie să se prevadă mijloace/spații adecvate care să asigure menținerea și controlul condițiilor de temperatură corespunzătoare pentru produsele alimentare şi mijloace pentru depozitarea și eliminarea, în bune condiții de igienă, a substanțelor și deșeurilor necomestibile (lichide sau solide);
    • apa utilizată pentru igienizare și ca ingredient trebuie să fie potabilă şi să provină din reţeaua publică sau din surse autorizate.

Pericole pentru consumatorii care utilizează automate de vending care nu sunt conforme cu normele în vigoare

Care sunt cele mai mari pericole cu care se pot întâlni consumatorii în cazul în care utilizează automate de vending care nu sunt conforme cu normele în vigoare? (facem referire la amplasare, igienă, calitatea produselor, valabilitatea acestora, etc.)

În situația în care automatele de vânzare a produselor alimentare nu sunt conforme cu normele în vigoare, pericolele care ar putea să apară sunt, în special, cele microbiologice legate de contaminarea produselor alimentare deservite de automatul respectiv (sandwich-uri, ouă, pizza, snack-uri, cafea, băuturi răcoritoare, etc), prin nerespectarea regulilor generale de igienă, a condițiilor de amplasare, de depozitare şi a celor privind data durabilității minimale a produselor alimentare (valabilitate) şi  manipularea acestora.

Un alt aspect foarte important ce poate reprezenta un risc pentru consumatori este apa utilizată ca materie primă pentru prepararea produselor alimentare, care trebuie să fie potabilă şi să provină din surse autorizate.

Totodată, trebuie luat în considerare faptul că foarte multe tipuri de automate distribuie produsul alimentar în ambalaje de unică folosinţă – stocate în interiorul sau în afara automatelor – chiar şi aceste ambalaje, dacă nu respectă condiţiile de igienă, pot reprezenta un vector pentru pericolele microbiologice.

De asemenea, pot să apară probleme de informare a consumatorilor, respectiv de inducere în eroare a acestora, în situația în care nu sunt respectate cerințele de etichetare a produselor alimentare prevăzute în Regulamentul (CE) nr.1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.

Numărul și amplasarea automatelor de vending

Avem rugămintea să ne spuneți dacă instituția pe care o conduceți deține în acest moment o situație exactă a numărului și a amplasării automatelor de vending în țara noastră?

În Monitorul Oficial al României nr. 761 din 19 septembrie 2019, a fost publicat Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 106/2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 111/2008, care stabileşte o perioadă tranzitorie de 12 luni, perioadă în care operatorii din această industrie îşi pot înregistra sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor automatele de vânzare a produselor alimentare la direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor județene, respectiv a Mun. București. Această perioadă se încheie în luna septembrie a anului 2020 şi la sfârşitul acesteia, vom putea avea cu exactitate o situaţie privind numărul de automate de vânzare a produselor alimentare. 

Citeste si: Horia-Miron Constantinescu, Președinte Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului: Industria de Vending trebuie să-și respecte consumatorii!

Ar fi potrivită licența în vending?

Ar fi potrivită o funcționare pe bază de licență a operatorilor din industria de vending din țara noastră? Credeți că ar fi necesar înființarea unui organism care să se ocupe doar de controlul și reglementarea industriei de vending/o autoritate pentru industria de vending?

Din punct de vedere al siguranţei alimentelor, ANSVSA deţine resursele necesare şi capacitatea de a reglementa şi gestiona înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a automatelor de vânzare a produselor alimentare, precum și pentru efectuarea controlului oficial efectuat la nivelul industriei de vending.

Există un mesaj pe care doriți să îl transmiteți industriei de vending?

ANSVSA reprezintă autoritatea de reglementare şi control al siguranţei alimentelor al cărui obiectiv este să asigure un nivel înalt de protecţie a sănătăţii consumatorilor şi totodată o bună funcţionare a industriei de vending.

One thought on “Dr. Robert Chioveanu, Președinte Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA): “În Septembrie 2020 vom putea avea cu exactitate o situaţie privind numărul de automate de vânzare a produselor alimentare””

  1. Atata caz pentru un automat care vinde cafea , de parca s-ar vinde shaorma sau kebap , mici sau ceafa barosana. Aparatul sta inchis cu cheie deci nu intra praf,are garnitura la usa, iar apa este dintr-o sursa sigura de la retea sau din bidon LaFantana care vine ambalat din fabrica si care dupa golire se umple la loc dintr-o sursa tot sigura, apa de la retea care este potabila.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*